Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 februari 2020

Griffienummer: 2020-0001

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College7 januari 2020Verlenging tijdelijke vergunningen vrije sluitingstijden
02College14 januari 2020Evaluatie proef verruiming terrassen
03College28 januari 2020Wijziging Notitie Exploitatievergunning en Nadere regels terrassen
04College28 januari 2020Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik
05College5 februari 2020Versobering budget mantelzorgwaardering per 2020
06College5 februari 2020Opzet Planning en Control (P&C) cyclus 2020
07College4 februari 2020Businesscase opstellen uitdiepen Industriehaven

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College7 januari 2020Memo Afhandeling vragen m.b.t. hekken fietspad langs de IJssel ter hoogte van de Houthaven (afdoen raadstoezegging 2019-09)
02College7 januari 2020Memo Implementatie Omgevingswet (2019-04)
03College14 januari 2020Memo 'Toepassen van de versoepelde landelijke PFAS normen bij het grondverzet in Zutphen'
04College21 januari 2020Memo inzake de actualisatie van Burap-2 2019
05College28 januari 2020Memo 'Plan van aanpak n.a.v. het Rekenkamerrapport Taakuitvoering op afstand' (toezegging 2018-07)
06College28 januari 2020Memo 'Overdrachtsgesprekken met COA bij woningtoewijzing' (afdoening toezegging 2019-20)

Overig

Geen brieven in deze categorie