Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 mei 2022

Griffienummer: 2022-0045

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 april 2022Herinrichting Schupstoel
02College19 april 2022 Collegeverklaring DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportages gemeente Zutphen 2021
03College19 april 2022Vaststellen eenmalige energietoeslag gemeente Zutphen 2022
04College19 april 2022Jaarverslag Leerplicht/RMC Stedendriehoek 2020-2021
05College12 april 2022Uitkomsten onderzoek over de rol van de gemeente Zutphen bij het Joods vastgoed in en na Tweede Wereldoorlog
06College6 april 2022Grondprijzenbrief Zutphen 2022
07College12 april 2022Ixta Noa - eenmalig aanvullende subsidie 2022-2023

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02College12 april 2022Memo Procesvoorstel Voorjaarsnota en Voorjaarsgesprek 2022
03College12 april 2022Memo Evaluatie implementatie passend toewijzen in Zutphen
04College6 april 2022Memo Doorontwikkeling wijkcentra in Zutphen 2022
05College26 april 2022Memo Onderzoek Krachtig Zutphen
1College12 april 2022Voortgangsmemo Implementatie Omgevingswet (1e kwartaal 2022)

Overig

Geen brieven in deze categorie