Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 januari 2023

Griffienummer: 2022-0124

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College23 november 2022Subsidieaanvraag jeugdhulp in onderwijs SKC De Springplank 2023
02College29 november 2022Vaststellen Evenementenkalender 2023
03College29 november 2022Vaststelling jaarrekening 2021 NV Luchthaven Teuge
04College29 november 2022Whitepaper provinciale verkiezingen 'Erfgoedcentrum Zutphen consistent innovatief!'
05College14 december 2022Tijdelijke portefeuilleverdeling per 15 december 2022
06College6 december 2022Aanpassing tarieven Wmo Begeleiding en Jeugdzorg 2023
07College6 december 2022Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkellocatie Prins Bernhardlaan 2 en verlenen principemedewerking herziening bestemmingsplan
08College7 december 2022Verlenging overeenkomst routegebonden vervoer
09College13 december 2022Deelname Internationale Hanzedagen
10College23 november 2022Regenboogagenda 2022-2025
11College23 november 2022In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 11”
12College29 november 2022Verlengen dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer Brummen en Lochem
13College6 december 2022Afwijken inkoopregels ten behoeve van kunstgrasveld FC Zutphen
14College13 december 2022Handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven
15College20 december 2022Inzet Hanzejaar Zutphen 2023
16College20 december 2022Subsidieregeling Hanzejaar Zutphen 2023
17College20 december 2022Rapport Toekomstbeeld binnenstad Zutphen
18College21 december 2022Leidraad uitgifte onroerende zaken gemeente Zutphen 2023
19College21 december 2022De koers en inzet van instrumenten voor het borgen van beschikbaarheid en betaalbaarheid op de woningmarkt
20College21 december 2022Voordracht Stadsdichter 2023 - 2024
21College21 december 2022Toegankelijk maken erfgoedcollectie fotografie en video gemeente Zutphen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College29 november 2022Memo Ontwikkeling Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf (ZSA)
02College6 december 2022Memo Gestelde vragen in het forum van 31 oktober 2022 (Burap-2 2022)
03College29 november 2022Memo Rapportage Uitvoeringsagenda I en ICT beleid
04College13 december 2022Memo Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis (december '22)
05College21 december 2022Memo Stand van zaken Woningbouwprestatieafpraken met het Rijk

Overig

Geen brieven in deze categorie

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}