Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013

Griffienummer: 2013-0185

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College12 november 2013Roze hemd Uitgifte kavels particulier opdrachtgeverschap 'Het Berghege' Leesten-Oost

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02College26 november 2013Memo inzake basismobiliteit doelgroepenvervoer
03College22 november 2013Memo ter afdoening toezegging forum 12-30 'Het college gaat met Stadsherstel overleggen over mogelijkheden van een alternatief voor de Koffiekamer in De Born, maar de gemeente zal niet de regie nemen. Er is een jaar overbrugging wat de huur betreft. De uitkomst van het overleg zal voor het Forum ter inzage worden gelegd.
04College26 november 2013Memo ter afdoening toezegging raad 2012-25 'Wethouder De Lange zegt toe het Forum over een jaar een voortgangsmemo toe te sturen over de ervaringen met de nieuwe manier van heffen van Reclamebelasting.'
05College26 november 2013Memo inzake Programmaopdracht Sociaal Domein
06College26 november 2013Memo inzake rapportage afhandeling WOZ (Wet Onroerende Zaken) bezwaarschriften

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
07Stichting Oude Gelderse Kerken3 december 2013Kwartaalblad Venster, jaargang 11, november 2013 (niet digitaal beschikbaar)
08Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid25 november 2013Brief inzake rapport Van schoolgaand kind tot zelfstandige jongere Actief op weg naar werk
09Raad voor het Openbaar Bestuur26 november 2013Aanbieding rapport 'Met Europa verbonden. Een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies'
10R.M. Brockhus23 november 2013Mail aan de gemeenteraad van Rotterdam met als onderwerp Eerst en Tweede Kamer der Nederlandse staat verantwoordelijk voor sluipmoordende chemische genocide op miljarden wereldbewoners
11Sociaal en Cultureel Planbureau3 december 2013Mail inzake Maten voor gemeenten 2013 factsheet
12SP fractie gemeente Arnhem25 november 2013Mail inzake ingediende motie gemeente Arnhem