Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018

Griffienummer: 2017-0181

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College13 december 2017Aanstelling interim-bestuur Stichting Sportaccommodaties Zutphen en onderzoeker ter uitvoering motie gemeenteraad
02College12 december 2017Aardgasloze nieuwbouw in Zutphen
03College12 december 2017Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Zutphen 2018
04College12 december 2017Gemeentelijke bijdrage aan Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen
05College12 december 2017Subsidie WGDGO
06College3 januari 2018Grondprijzenbrief 2018
07College3 januari 2018Bijdrage Stichting Achterhoek Toerisme 2018 t/m 2021
08College3 januari 2018Ixta Noa en Tactus subsidie 2018
09College3 januari 2018Financieringsaanvraag verbouw vastgoed Leestenseweg 13
10College3 januari 2018Factsheet Hanzestedenmarketing 1e helft 2017
11College3 januari 2018Ontwerpbestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'
12College3 januari 2018Budgethouderschap Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016 t/m 2019

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College12 december 2017Veilig Uitgaan in de binnenstad
02College12 december 2017Voortgang van de verplaatsing van de Wilhelminafontein
03College3 januari 2018Afdoen forumtoezegging (17-02) over parkmanagement
04College3 januari 2018Memo Stand van zaken subsidie voor een Zutphense hoogstambrigade (afdoening toezegging 2017-15)

Overig

Geen brieven in deze categorie