Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 december 2014

Griffienummer: 2014-0181 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College18...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 december 2014

Griffienummer: 2014-0181

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College18 november 2014Collegevoorstel Plan van aanpak klachten en bezwaren Sociaal Domein
02College17 november 2014Collegevoorstel Nota Bovenwijkse voorzieningen geactualiseerde uitvoeringsparagraaf

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
03College24 november 2014Memo over uitvoering motie Zutphen Ambachtstad 2014-M0014

Overig

NummerAfzenderDatumOnderwerp
04Raad voor de financiële verhoudingen13 november 2014Toezending Advies Tussen betalen en bepalen publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief
05Gelders Genootschap1 december 2014Jubileum uitgave blad Beeldspraak, november 2014

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
15-12-2014Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl