Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 december 2014

Griffienummer: 2014-0181

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College18 november 2014Collegevoorstel Plan van aanpak klachten en bezwaren Sociaal Domein
02College17 november 2014Collegevoorstel Nota Bovenwijkse voorzieningen geactualiseerde uitvoeringsparagraaf

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
03College24 november 2014Memo over uitvoering motie Zutphen Ambachtstad 2014-M0014

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
04Raad voor de financiƫle verhoudingen13 november 2014Toezending Advies Tussen betalen en bepalen publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief
05Gelders Genootschap1 december 2014Jubileum uitgave blad Beeldspraak, november 2014