Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 mei 2018

Griffienummer: 2018-0057

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College24 april 2018Verkoop Blote eigendom van twee percelen aan de Pollaan
02College24 april 2018Juridische jaarstukken 2017
03College18 april 2018Beantwoording van aan de raad gerichte brief over vermeende onrechtmatige daad van het Colleg
04College25 april 2018Tweemeting veiligheid en leefbaarheid azc-Voorsterallee
05College24 april 2018Vervolg op project de Leertuin, gegevensdeling binnen het sociaal domein
06College24 april 2018Uitvoeringsplan Cleantech 2018

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College24 april 2018Afdoening motie (2018-M0017) 'Uitzetting Naser Aziz'
02College25 april 2018Stopzetten uitzetting Afghanen (2018-M0018)
06College25 april 2018Stand van zaken bij PlusOV (toezegging 2017-17)

Overig

Geen brieven in deze categorie