Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016

Griffienummer: 2016-0032

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College24 februari 2016Memo ter afdoening toezegging raad 2016-02 over aangewezen stemlokalen bij het raadgevend referendum op 6 april 2016

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02gemeente Zutphen22 februari 2016Forum informeren over uitvoering SP motie Jongerenhuisvesting (M23)
03College10 februari 2016Beantwoording vragen forum 01-02-2016 inzake de concept bestuursovereenkomst Tijdelijk Noodopvangcentrum Warnsveld
04College24 februari 2016memo Afspraken bouwtraject PO/VO Vrijeschool (VSNON)

Overig

Geen brieven in deze categorie