Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 januari 2019

Griffienummer: 2018-0143

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College27 november 2018Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Zutphen 2019
02College27 november 2018Toekomst recreatiepark Bronsbergen
03College27 november 2018Afwijken geluidsbeleid voor bouw 12 seniorenwoningen Warnsveld
04College4 december 2018Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en jeugd
05College4 december 2018Intrekken subsidieregeling ontwikkelingssamenwerking
06College4 december 2018Besluit van 2GetThere te stoppen met coaching van jongeren in Zutphen
07College11 december 2018Projectplan samenwerking huisartsen - toegang Jeugd
08College11 december 2018Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit (SOK) met de Provincie Gelderland
09College18 december 2018Grondprijzenbrief 2019
10College18 december 2018Bestuursopdracht participatie en integratie statushouders 2019-2021
11College19 december 2018Reactie op concept-rapport Toezicht op de taakuitvoering van toezicht en handhaving kinderopvang
12College19 december 2018Realisatie van het project Hartveilig Wonen in Zutphen
13College19 december 2018Uitgangspuntennotitie aanbesteding routegebonden vervoer
14College21 december 2018Toekomst mfc 't Warnshuus
15College11 december 2018Jongerenhuisvesting
16College11 december 2018Memo Programmaplan Jeugdhulp 2018-2021 Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 december 2018Dienstverleningsovereenkomst Stichting Werkbedrijf Zutphen (GelreWerkt!)
02College11 december 2018Aanpak programma Zutphen financieel gezond
03College19 december 2018Memo dat aangeeft hoe de financiƫle stand van zaken is eind november 2018
04College19 december 2018Memo Recente ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein
05College19 december 20184e Voortgangsmemo Liquidatie Het Plein, oprichting stichting Werkbedrijf Zutphen en inrichting toegang sociaal domein (december 2018)
06Griffie20 december 2018Memo Presidium over verantwoording fractievergoedingen 2017 en januari-maart 2018

Overig

Geen brieven in deze categorie