Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 december 2015

Griffienummer: 2015-0199

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College25 november 2015Invulling mantelzorgwaardering 2015 en mantelzorgwaardering- en ondersteuning vanaf 2016
02College25 november 2015Nota Bovenwijkse voorzieningen geactualiseerde uitvoeringsparagraaf 2016
03College2 december 2015Vaststellen regeling "Planologische afwijkingsmogelijkheden 2015"
04College2 december 2015Vaststellen Huisvestingsprogramma 2016
05College25 november 2015Voorbereiding bestemmingsplan Oude Bornhof 55-57
06College2 december 2015Preventie en vroegsignalering voor gezinnen met jonge kinderen(proces voorstel)

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
07College25 november 2015Memo stand van zaken Omwonendenoverleg azc Voorsterallee
08College25 november 2015Memo tijdelijke noodopvang van Vluchtelingen op het terrein van GGNet in Warnsveld, Zutphen
09College25 november 2015Memo Reactie op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de jaarstukken 2014

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
10Dhr Boonstra1 december 2015Huizen zijn tikkende tijdbommen