Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 maart 2017

Griffienummer: 2017-0024 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College7...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 maart 2017

Griffienummer: 2017-0024

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College7 februari 2017Inzet middelen ten behoeve van Speerpunt Samen werk bereikbaar maken
02College31 januari 2017Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
03College21 februari 2017Tijdelijke omgevingsvergunning Zonneveld Revelhorst
04College15 februari 2017Rapportage over het interne onderzoek naar aanleiding van de gezondheidsklachten bij zwembad de IJsselslag

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College7 februari 2017Raad informeren over voortgang uitvoering motie 2015-M0027 Voor- en vroegschoolse educatie
02College1 februari 2017Raad informeren over verbetermaatregelen controle jaarverantwoording 2016
03College7 februari 2017Financieel besluit Wmo 2017 en aanpassing Bijlage 2 behorende bij Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding
04College21 februari 2017Visie Participatiewet en ontwikkeling Wsw: beoogde planning
05College15 februari 2017Beantwoording vraag over wijziging mogelijkheid tot kwijtschelding

Overig

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01Jeugdprogramma Gelders Energieakkoord10 februari 2017Jeugdcongres Kinderklimaat campagne ihkv Gelders Energieakkoord
02College28 februari 2017Brief omtrent Onderwijshuisvesting
03College15 februari 2017Beantwoording brief van Theo Engelen over Wilhelminafontein

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
13-03-2017Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl