Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2020

Griffienummer: 2019-0134

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College20 november 2019Gezond in de Stad schooljaar 2019-2020
02College27 november 2019Beslissing op bezwaar stichting Perspectief n.a.v. subsidiebeschikking 2019
03College15 november 2019Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie januari-april 2020
04College19 november 2019Aanpassing Raamovereenkomst Wmo- en Jeugdzorg en indexering bijbehorende tarieven per 1 januari 2020
05College4 december 2019Vaststellen vraagdocument stichting Perspectief 2021-2024
06College10 december 2019Subsidie energiecoaches jaren 2020-2023
07College4 december 2019Herpositionering GelreWerkt!
08College18 december 2019Plan van aanpak opstellen Midtermreview 2020 gemeente Zutphen
09College18 december 2019Krachtig Zutphen, aanpak en organisatie 2020
10College18 december 2019Bijdrage Cleantech Regio
11College18 december 2019Vaststellen gemeentelijke subsidieregelingen 2019
12College18 december 2019Aanpassing Open House overeenkomst huishoudelijke zorg en indexering bijbehorende tarieven per 1 januari 2020
13College11 december 2019Vaststellen Evenementenkalender 2020
14College18 december 2019Toekenning subsidies innovatieve projecten armoede en schulden

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College26 november 2019Memo 5G
02College10 december 2019Weerstandsratio (Afdoening toezegging Forum 19-07)
03College3 december 2019Prestatieafspraken wonen 2020
04College10 december 2019Opgelopen vertraging in het gereedkomen van het eindrapport van Rijnconsult
05College17 december 2019Memo Sluiting Pluryn Hoenderloogroep
06College18 december 2019Memo Bomenkap Schouwlaakseweg (afdoening toezegging 19-03)
07College18 december 2019Memo Deelname pilot veranderopgave inburgering (afdoening toezegging 2019-15)

Overig

Geen brieven in deze categorie