Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016

Griffienummer: 2016-0109

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College28 juni 2016Aankoop woning Marsweg 109
01College28 juni 2016Afwijzing twee verzoeken voor aanwijzing tot gemeentelijk monument
02College28 juni 2016Memo Raad informeren over afhandeling Motie 2016-M0006 Maatwerk voor vluchtelingen
02College7 juli 2016evaluatie en overeenkomst reclamebelasting binnenstad
03College28 juni 2016Jaarverslag 2015 Kinderopvang gemeente Zutphen
04College28 juni 2016Memo uitstel aanlevering jaarrekening bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
05College28 juni 2016advies van het Omwonendenoverleg Noodopvang op de risicobeheersmaatregelen uit de risicoanalyse
06College28 juni 2016Invulling mantelzorgwaardering 2015 en mantelzorgwaardering en ondersteuning vanaf 2016

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
College30 juni 2016Memo forum informeren over antwoorden op vragen over Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Cleantech Regio1 juli 2016Nieuwsbrief over Cleantech Regio
02Houtrookoverlast.nl7 juli 2016Standpunt Longfonds inzake Houtrook
03Vereniging Nederlandse Gemeenten11 juli 2016Lbr 16/056 Model Algemene Subsidieverordening 2013 - updat zomer 2016
04VNG13 juli 2016Lbr. 16/058 Algemene Verordening Gegevensbescherming
05VNG13 juli 2016Lbr. 16/057 Gewijzigde Aanbestedingswet 2012
06VNG13 juli 2016Wijziging Model-APV zomer 2016
07Vereniging van nederlandse Gemeenten18 juli 2016Lbr 16/061 Toepassing hoofdstuk 3 CAR UWO op brandweerpersoneel
08Gemeente Zutphen20 juli 2016Reactie op vragen Biomassacentrale