Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 april 2021

Griffienummer: 2021-0042

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 maart 2021Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden Halterstraat 12-14
02College11 maart 2021Concessieovereenkomst exploitatie en beheer Noorderhaven
03College16 maart 2021Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
04College23 maart 2021Subsidieverlening 2021 boven € 100.000,00 (herstelbesluit)
05College23 maart 2021Vaststellen beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
06College24 maart 2021Bodemonderzoek speeltuinen
07College31 maart 2021Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden ggz
08College31 maart 2021Wijziging Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
09College31 maart 2021Samenwerkingsagenda 2021-2023 Zilveren Kruis - regiogemeenten Oost-Veluwe/Midden-IJssel
10College31 maart 2021Concept Gebiedsvisie Samen Emerpark
11College31 maart 2021Onderzoeksrapport 'De veiligheid van LHBTI+ jongeren in de gemeente Zutphen'

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College16 maart 2021Forum-Raad informeren over (concept) herinrichtingsontwerp Schupstoel
02College16 maart 2021Raad informeren over jaarverslag Regionaal Archief Zutphen 2020
03College23 maart 2021Afhandeling Motie Doorontwikkeling werkzaamheden Buurtservice (2020-M0015)
04College24 maart 2021Memo Prognosebrief 2020
05College30 maart 2021Memo motie (2020-M0021) vergroening en verkoeling Zutphen
06College30 maart 2021Memo Vergroening Badhuisweg-Vispoortstraat
07College31 maart 2021Voortgang projecten in programma Binnenstad van Krachtig Zutphen
08College31 maart 2021Memo Herplant Boompjeswal

Overig

Geen brieven in deze categorie