Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 september 2017

Griffienummer: 2017-0105

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College5 juli 2017Ontwerp-bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"
02College5 juli 2017Verkoop woning Vierakkersestraatweg 2
03College5 juli 2017Plan van aanpak speerpunt 'Versnellen op Innovatie in de Zorg'
04College4 juli 2017Bestuursopdracht n.a.v. de motie: het recht om de gemeente uit te dagen, right to challenge
05College4 juli 2017Intrekken besluit AKJ Kindertelefoon Sensoor
06College4 juli 2017Standpunt over voorgenomen vliegroutes Lelystad
07College4 juli 2017Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016
08College9 augustus 2017Inkoop specialistische jeugdhulp 2018
09College22 augustus 2017Regionaal Actieplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
10College23 augustus 2017Inclusief werkgeverschap gemeente Zutphen, vaststellen uitgangspunten
11College23 augustus 2017Dagelijks Bestaan, Vitensterrein
12College30 augustus 2017Vervangen fietsdek en schilderwerk aanbruggen / scopeuitbreiding verbreding en groot onderhoud oude IJsselbrug

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College5 juli 2017Voortgang afwikkeling sluiting zwembad De IJsselslag
02College5 juli 2017Betalen van €75 eigen bijdrage door deelnemers aan expositie in de Witte Vleugel in het kader van de IJsselbiënnale (2017-07)
03College5 juli 2017Resultaat enquête Duurzaamheid inwonerspanel Zutphen Spreekt
04College4 juli 2017Afdoening toezegging (16-09) over verhaal kosten dak Lea Dasbergschool
05College9 augustus 2017Voorzieningen bij het Bronsbergermeer
06College15 augustus 2017Informatie over loop der bevolking 2e kwartaal 2017
07College22 augustus 2017"Afdronk gespreksronde Stedendriehoek" in het kader van Sterk Bestuur inclusief de reactie van de regio
08College31 augustus 2017Actieve informatievoorziening over problemen bij PlusOV

Overig

Geen brieven in deze categorie