Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 januari 2021

Griffienummer: 2020-0120

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College24 november 2020Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Cleantech Regio
02College1 december 2020Subsidie regeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2021
03College8 december 2020Intern controleplan grondexploitaties Zutphen
04College1 december 2020Structurele inbedding aanpak extreme woonoverlast
05College9 december 2020Addendum op de Regionale Woonagenda 2020-2023 inclusief nieuwe bandbreedte voor woningbouw in de periode 2020-2030
06College9 december 2020Hanzehof - vastgoed
07College15 december 2020Buitenschoolse Opvang met een Plus (BSO+)
08College16 december 2020Aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden Vispoortplein 16
09College16 december 2020Structuurbeeld Klein Vaticaan: consultatie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College1 december 2020Raad informeren over de laatste stand van zaken asielzoekerscentrum Zutphen
02College1 december 2020Het Bod Prestatieafspraken Wonen 2021
03College1 december 2020Motie aansluiting coalition of the willing (2020-M0024)
04College15 december 2020Afdoening van raadstoezegging [2019-17] over, beheer & onderhoudskosten meenemen in raadsvoorstellen

Overig

Geen brieven in deze categorie