Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 februari 2019

Griffienummer: 2019-0004

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College15 januari 2019Uitreiking Meander op 11 januari 2019
02College15 januari 2019Beschikking 2019 stichting Perspectief
03College15 januari 2019Subsidieregeling evenementen en festivals gemeente Zutphen 2019
04College15 januari 2019Vaststellen Evenementenkalender 2019
05College15 januari 2019Beantwoording mail over Volksreferendum buiten de Kieswet, 20 maart 2019
06College15 januari 2019Samenwerkingsovereenkomst project 'Berkel in de stad' en 'Zuidwijken Groen!'
07College22 januari 2019Noodopvang dakloze vreemdelingen 2019
08College22 januari 2019Vaststelling uitgangspuntennotitie aanbesteding routegebonden vervoer

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College8 januari 2019Aanbesteding accountantsdiensten (Afdoening toezegging 18-20)
02College8 januari 2019Memo Stadsdistributie 2019
03College15 januari 2019Memo Wettelijke taken subsidies sociaal domein (toezegging 18-17)
04College15 januari 2019Memo Tegemoetkoming in de kosten voor evenementenorganisatoren
05College15 januari 2019Memo Stand van zaken onderzoek naar mogelijke rol B-FM bij livestreaming Forum- en raadsvergaderingen (Nummer toezegging: 18-14)
06College22 januari 2019Memo Burgerbegroting (motie M24)
07College22 januari 2019Memo Prestatieafspraken Wonen 2019
08College25 januari 2019Memo stand van zaken Kermis
09College29 januari 2019Voorlopig concept van de beleidsvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen! Woonvisie 2019 -2024'
10College29 januari 2019Bestuursopdracht Visie op sport- en sportaccommodaties gemeente Zutphen
11College29 januari 2019Bestuursopdracht omgevingsvisie stedelijk gebied Zutphen

Overig

Geen brieven in deze categorie