Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016

Griffienummer: 2016-0041

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Gemeente Zutphen15 maart 2016Bijdrage gemeente Zutphen aan het programma Beter Benutten Vervolg Stedendriehoek
02College9 maart 2016Jaarverslag Leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Coƶrdinatiepunt voortijdig schoolverlaten) 2014-2015
03Gemeente Zutphen3 maart 2016Antwoord (C01 LIS 01-02-2016) op brief van dhr. Snel en mevr. Van Iersel inzake bestemmingsplan Hoornwerk
04College22 maart 2016machtiging en bewerkersovereenkomst Veilig Thuis voor CORV
05College9 maart 2016terrassen Groenmarkt
06College3 maart 2016Motie 2015-M0003, behoud bomen provinciaalse weg
07Gemeente Zutphen15 maart 2016Inzicht bieden in de financien van de Tijdelijke Noodopvang Warnsveld
08College9 maart 2016Verkorte procedure aanbesteding huishoudelijke hulp 1
09College9 maart 2016Forum informeren over medewerkerstevredenheidsonderzoek Delta
10Gemeente Zutphen24 februari 2016In procedure brengen ontwerp bestemmingsplan Hoek Houtwal - H. Dunantweg
11Gemeente Zutphen15 maart 2016Organisatiemodel Veilig Thuis; keuze voor model om verder uit te werken
12Gemeente Zutphen15 maart 2016Basismobiliteit, dienstverleningsovereenkomst en uitgangspunten inkoop vervoer

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
13Gemeente Zutphen15 maart 2016Memo actuele financiƫle perspectief 2017-2020
14Gemeente Zutphen15 maart 2016Memo Afdoening toezegging 2015-16 over verbranden draak Vrije School Weerdslag
15Gemeente Zutphen30 maart 2016Toezegging raad 2016-01; ongevallen bij kruising G. Doustraat
16College9 maart 2016memo vervolgactiviteiten Armoede en Schulden
16Gemeente Zutphen15 maart 2016Memo Raadsbrief GR Het Plein en GR Delta 2016-I

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
1750PLUSpartij3 maart 2016Vragen over aantallen stembureau's referendum 06-04-2016