Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018

Griffienummer: 2018-0106

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College29 juni 2018Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 2017
02College3 juli 2018Subsidie Odensehuis 2018-2019
03College3 juli 2018Besluit afwijken het Geluidsplan Zutphen 2015-2025 en besluit op aanvraag omgevingsvergunning Veld 11 -12 Noorderhaven
04College11 juli 2018Aanwijzen gemeentelijk archeologisch monument 'Kloosterterrein Rondeel' en aanwijzen gemeentelijk beschermd monument 'Huize Alpha'
05College11 juli 2018Bestuursopdracht Zutphen Energieneutraal 2030, werkzaamheden 2018 en 2019
06College18 juli 2018Overdragen erfpachtrechten van Stichting Baudartius aan Stichting Achterhoek VO
07College18 juli 2018Herbestemming van de witte vleugel van het Oude stadhuis
08College18 juli 2018Beoordeling jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2017 van Stichting Archipel
09College18 juli 2018Herinrichting Plas Marswaard-Gat van Reesinck
10College18 juli 2018Opvang Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders
11College25 juli 2018Zienswijze college Zutphen op ontwerp-omgevingsvisie Gelderland 'Gaaf Gelderland'
12College21 augustus 2018Beƫindiging stedenbanden
13College21 augustus 2018Garantstelling aan tennisvereniging TC Welgelegen
14College1 augustus 2018Statutenwijziging Achterhoek VO
15College29 augustus 2018Memo Inventarisatie uitkomst mogelijke alternatieve locaties voor de kermis
16College4 september 2018Aanvraag Fonds Tekortgemeenten WMO en Jeugd
17College4 september 2018Verlenging pilot noodopvang dakloze vreemdelingen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College28 juni 2018Memo Huisvesting en subsidie Walhallab tot en met 31 december 2018 (afdoening 2017-M0030)
02College18 juli 2018Vaststellen rapportage 'Evenwicht sociaal domein'
03College21 augustus 2018Voortgang Cleantech Starters Fonds Zutphen
04College21 augustus 2018Presentatie gewijzigd meerjarig financieel perspectief 2018-2021 (Afdoening toezegging Forum 18-04)
05College28 augustus 2018Voortgang van de actualisatie van de gemeentelijke woonvisie 2018-2024
06College28 augustus 2018Overzicht ontvangst en besteding algemene middelen volgens IV-3 clusters
07College28 augustus 2018Opheffen dienstverlening burgerzaken in het Warnshuus
08College28 augustus 2018Toekomstscenario's voor Theater Hanzehof

Overig

Geen brieven in deze categorie