Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 mei 2021

Griffienummer: 2021-0047

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 april 2021Beleidsregel Social Return 2021
02College6 april 2021Jaarverslag Leerplicht-RMC Stedendriehoek 2019-2020
03College6 april 2021Ontwikkelfonds Cleantech Regio
04College6 april 2021Vaststelling en uitvoering 'Leidraad uitvoering huurkorting gemeentelijk vastgoed'
05College6 april 2021Compensatie ouderbijdrage sluiting kinderopvang 16 december 2020 tot 8 februari 2021
06College6 april 2021Programma Krachtig Zutphen: Waterkwartier
07College6 april 2021Pilot schuldhulp aan ondernemers
08College20 april 2021Juridische jaarstukken gemeente Zutphen 2020
09College20 april 2021Schone Lucht Akkoord
10College20 april 2021Concept Beleidsplan handhaving sociaal domein
11College20 april 2021Samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen 2021 t/m 2024
12College21 april 2021Concept Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023-aanvraag uitvoeringsbudget 2021

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College13 april 2021Memo Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en mogelijkheden tot grootschalig opwekken van energie in Zutphen
02College20 april 2021Memo Informeren vuurwerkshow
03College20 april 2021Memo Jaarverslag ombudsman gemeente Zutphen 2020
04College20 april 2021Memo Implementatie Omgevingswet (1e kwartaal 2021)
05College23 april 2021Memo stand van zaken Kerkpad 23 april 2021

Overig

Geen brieven in deze categorie