Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 april 2017

Griffienummer: 2017-0043

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College28 maart 2017Juridische jaarstukken 2016
02College28 maart 2017Uitwerking bestuursopdracht Integratie en participatie asielzoekers en vergunninghouders
03College28 maart 2017Tijdelijke voorziening Voedselbank
04College28 maart 2017Stand van zaken impulsgelden Bijstellingsnotitie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College21 maart 2017Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Zutphen 2017
02College22 maart 2017Raadsinformatiebrief ontwikkelingen binnen de Participatiewet (2017-I, maart 2017)
03College28 maart 2017Motie Verbeterplan interne beheersingsomgeving

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Team Jeugdprogramma Gelders Energieakkoord31 maart 20172035: Onze toekomst "Wij praten mee in het Gelders Energieakkoord"
02Jury BNG Bank Erfgoedprijs 201728 maart 2017Rapport Erfgoedprijs 2017