Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Griffienummer: 2019-0060

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College12 juni 2019Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 2018
02College12 juni 2019Besluit op aanvraag omgevingsvergunning Stichting Het Dagelijks Bestaan
03College18 juni 2019Overschrijding kasgeldlimiet 4e kwartaal 2018 en 1e kwartaal 2019
04College18 juni 20191e Wijziging subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Zutphen 2019

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 juni 2019Memo inzake de uitkomst van de meicirculaire 2019
02College11 juni 2019Raad informeren over initiatiefvoorstel Fietsparkeren
03College11 juni 2019Eindevaluatie project statushouders Het Plein 2017-2018
04College12 juni 2019Concept vraag- en aanboddocument GelreWerkt - gemeente Zutphen 2019-2021
05College12 juni 2019Afhandelen toezegging college over kruispunt Berkelsingel
06College18 juni 2019Collegestandpunt ten aanzien van het Initiatiefvoorstel 'Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente'
07College26 juni 2019Memo 'Afronding aanbesteding routegebonden vervoer'

Overig

Geen brieven in deze categorie