Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2020

Griffienummer: 2020-0111

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College21 oktober 2020Voortgangsrapportage Rivier in de Stad 1e halfjaar 2020
02College27 oktober 2020Parkeertarief camperplaatsen Houtwal
03College27 oktober 2020Beantwoording brief Stichting de Oude HBS over meisjesvakschool Vispoortplein 16
04College3 november 2020Strategisch informatiebeveiligingsbeleid Zutphen 2020-2024
05College11 november 2020Landelijke handhavingsstrategie
06College11 november 2020Provinciale omgevingsverordening: zienswijze
07College11 november 2020Vaststellen Subsidieregeling Zutphens Sportakkoord 2020-2021
08College11 november 2020Registratie, toezicht en handhaving kinderopvang vanwege Corona maatregelen
09College17 november 2020Ontwerpbestemmingsplan Snippergroen Zuidwijken, gemeente Zutphen
10College17 november 2020Krachtig Zutphen, besteding middelen 2020 en 2021
11College17 november 2020Subsidie Stichting Lokaal voor wijkcentrum Waterkracht 2021-2025

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College17 november 2020De Raad informeren over uitvoering van de motie Stop de huurverhoging (2020-M0017)

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College13 november 2020Cleantech Regio biedt concept RES aan bij Nationaal Programma

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}