Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2014

Griffienummer: 2014-0173

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College27 oktober 2014Collegevoorstel sluiten van contract met MEE Oost Gelderland

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
02College15 oktober 2014Memo over reactie op aanbevelingen van de Rekenkamercommissie mbt jaarstukken 2013
03College3 november 2014Memo over deelname aan het Gelders Energieakkoord en de Nederlandse Klimaatcoalitie
04College18 november 2014Memo over grondprijsbrief 2015
05College18 november 2014Memo huishoudelijke hulp
06College23 oktober 2014Memo Voortgangsrapportgade schulddienstverlening
07College3 november 2014Memo afdoening verzoek stichting Zutphen Steunt Nicaragua
08College18 november 2014Memo ter afdoening toezegging raad nr 2014-03 'Voor de zomer van 2014 per memo rapporteren over de stand van zaken betreffende het programmabureau Sociaal Domein, inclusief financiën.' en 2014-07 'In het memo dat eerder is toegezegd (toezegging 2014-03) ook zoveel mogelijk verduidelijken waar het bedrag van € 265.000,- aan zal worden besteed.'

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
09FNV Bondgenoten11 november 2014mail over participatiewet