Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0117

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 25 september 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over de Stichting Cultuur en erfgoed & de Incidentele cultuursubsidie
(24-05-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 97427)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over sneller betalen facturen ondernemers door Gemeente Zutphen
(22-08-2017 / Administratie / 108955)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over speciaal leerlingenvervoer
(30-08-2017 / Maatschappelijke zaken / 109411)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Schriftelijke vragen over PlusOV
(12-09-2017 / Maatschappelijke zaken / 110430)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Meest Toegankelijke Gemeente 2018
(28-09-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Verzoek Fracties Programmacommissies
(28-09-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Memo Verantwoording fractiebudgetten 2016Presidium
(27-09-2017)
Het memo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Brief van Amnesty en Controle Alt Delete
(21-09-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
09Advies Gemeenteraadsverkiezingen 2018
(20-09-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
10Verslag en trainingsprogramma Leeftijdsvriendelijk Zutphen
(19-09-2017 / geen)
Voor kennisgeving aannemen.
11Motie Fipronilcrisis
(28-09-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Zelfbouw op de woningmarkt
(27-09-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Wie bestuurt ons land?
(26-09-2017 / Maatschappelijke zaken / 110698)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Overlast geluid Circulus Berkel Boggelderenk 3
(19-09-2017 / Vergunningen & Handhaving / 110272)
Ter afdoening in handen stellen van het college met het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
02Bokbier - Bezwaar huur zaal
(03-10-2017 / Facilitair / 108457)
Bezwaarschrift ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 oktober 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek