Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0093

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 7 oktober 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Behoud Geelvinck Muziek Museum in 'De Wildeman'
(17-09-2019 / Grondzaken en Vastgoed / 149623)
De brief voor kennisgeving aannemen.
02Aanbieding rapport 'individuele inkomenstoeslag' (Frankhuis & Twistvliet)
(06-09-2019 / Maatschappelijke zaken / 150397)
De brief voor kennisgeving aannemen.
03 Brief Zorgen uitrol 5G-netwerk
(06-09-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 150447)
De brief voor kennisgeving aannemen.
04Onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G vraagt om een tegengeluid
(10-09-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 150580)
De brief voor kennisgeving aannemen.
05Persbericht 'Uw burgers hebben u nodig, nu de rijksoverheid hun gezondheid, veiligheid, vrijheid en voorspoed schaadt' (5G)
(10-09-2019 / Maatschappelijke zaken / 150759)
De brief voor kennisgeving aannemen.
06Verzoek toepassing voorzorgprincipe bij uitrol 5G
(12-09-2019 / Maatschappelijke zaken / 149075)
De brief voor kennisgeving aannemen.
07Bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk
(17-09-2019)
De brief voor kennisgeving aannemen.
08Reacties van Gemeenten op Consultatie Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode
(17-09-2019 / Maatschappelijke zaken / 151253)
De brief voor kennisgeving aannemen.
09Verkenning samenwerking en vriendschap gemeente Vynnyky (Oekraïne)
(12-09-2019 / Bestuursondersteuning / 150779)
De brief voor kennisgeving aannemen.
10Publicatie: Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag
(18-09-2019 / Griffie / 151129)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Schriftelijke vragen over onvrede renovaties Ieder1
Burgerbelang
(05-08-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 148625)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
11Aanbieding jaarverslag Cie RKC 2018 (Gelders Genootschap)
(19-09-2019)
Het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2018 kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Brief inzake Pensioenzorgen (dhr. Elfers)
(19-09-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Onderzoek postcode 6-niveau Eefde-West n.a.v. kankerclusteronderzoek
(19-09-2019 / Programma's Projecten Processen / 134286)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Zomerbrief 2019 (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
(24-09-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Terugkoppeling bestuurstweedaagse VNOG
(25-09-2019 / Veiligheid / 151496)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 4 november 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek