Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0011

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 13 januari 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Registratie aanduiding ZutphenPerspectief-LeefbaarZutphen politieke groepering voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014
(30-12-2013 / Griffie / 12580)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Informeren start project Sterk Bestuur in Gelderland
(23-12-2013 / Griffie / 12959)
Deze brief voor kennisgeving aannemen. Hij bevat de aankondiging en beschrijving van een te houden onderzoek naar het vermogen van Gelderse gemeenten om het groeiende takenpakket adequaat te vervullen.
03Verzoek signing te plaatsen monument Paardenwal 37/39 en tegemoetkoming onkosten riooloverstroming en verwijderen kapotte schoorsteen
(24-12-2013 / Griffie / 13030)
De raad kan vanuit zijn ombudsfunctie kennisnemen van de inhoud van deze brief. Het betreft hier echter een bevoegdheid van het college en deze brief kan daarom ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
04Oproep aan College van B&W om stappen te zetten om beveiliging van Suwinet op orde te brengen
(24-12-2013 / P&P / 12737)
Voor kennisgeving aannemen. De colleges zijn door het ministerie aangeschreven.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek ontheffing verkoop hoekpand Paardenwal 37/39 met bestemmingsplan religieuze doeleinden
(30-12-2013 / Griffie / 13031)
De raad kan vanuit zijn ombudsfunctie kennisnemen van de inhoud van deze brief. Het betreft hier echter een bevoegdheid van het college en deze brief kan daarom ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
02Zienswijze op Bomenverordening 2014
(31-12-2013 / Griffie / 13083)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere procedure.
03Opdrachtsbevestiging controle jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen gemeenten 2013
(23-12-2013 / 12617)
Op 17 juni 2013 heeft de raad besloten in te stemmen met het aanbestedingsdocument voor de aanbesteding van de accountantsdiensten 2013-2015. Daarbij is de Auditcommissie gemandateerd om tot aanwijzing van de gemeentelijke accountant over te gaan die volgt uit de criteria van het aanbestedingsdocument. De aanbesteding heeft geleid tot het aanwijzen van accountantskantoor Deloitte. De voorliggende opdrachtbevestiging voor de controle van de Jaarrekening 2013 zal door de burgemeester worden ondertekend. Ter uitvoering zal de brief in handen van het college worden gesteld.
04Verzoek om extra toezicht in binnenstad voetgangersgebied
(13-01-2014 / StB/OR / 14017)
Handhaving is een bevoegdheid van het college. Deze brief dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
05Inspraakreactie op de Ontwerpstructuurvisie ‚ÄėIntergemeentelijke Structuurvisie Middengebied'
(25-12-2013 / Griffie / 12831)
Deze zienswijze over de 'Ontwerpstructuurvisie Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong' dient ter afdoening in handen te worden gesteld van het college, zodat deze bij de verdere planvorming kan worden betrokken.
06Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Kooij
(27-12-2013 / P&P / 13422)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
07Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Taal
(27-12-2013 / P&P / 13417)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
08Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Boers
(27-12-2013 / P&P / 13409)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
09Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Slots
(27-12-2013 / P&P / 13377)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
10Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Boss
(27-12-2013 / P&P / 13373)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
11Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - A.B. van den Breemen
(31-12-2013 / P&P / 13094)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
12Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - J.W. van Zadelhoff
(31-12-2013 / P&P / 13097)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
13Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Nijk
(27-12-2013 / Griffie / 13004)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
14Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Kok
(27-12-2013 / Griffie / 12921)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
15Zienswijze ontwerp structuurvisie Middengebied IJsselsprong
(23-12-2013 / P&P / 12742)
 
16Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Werf van der
(27-12-2013 / Griffie / 12854)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
17Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Krupe
(27-12-2013 / Griffie / 12958)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
18Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Bavinck
(27-12-2013 / Griffie / 12936)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
19Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Ooink
(27-12-2013 / Griffie / 12932)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
20Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Bennink
(27-12-2013 / Griffie / 12910)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
21Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Plag
(27-12-2013 / Griffie / 12923)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
22Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Nijland
(27-12-2013 / Griffie / 12894)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
23Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Oldeman
(27-12-2013 / Griffie / 12979)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
24Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Croon de
(27-12-2013 / Griffie / 12963)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
25Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Ogink
(27-12-2013 / Griffie / 12873)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
26Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Braam
(27-12-2013 / Griffie / 12874)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
27Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Raktoe
(27-12-2013 / Griffie / 12986)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
28Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Braam S
(27-12-2013 / Griffie / 12878)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
29Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Rittel
(27-12-2013 / Griffie / 12847)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
30Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Woudstra
(27-12-2013 / Griffie / 12863)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
31Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Mast
(27-12-2013 / Griffie / 12842)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
32Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Fam Hiel
(27-12-2013 / Griffie / 12868)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
33Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Hiel
(27-12-2013 / Griffie / 12864)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
34Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Huberts
(27-12-2013 / Griffie / 12994)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
35Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Pouwels
(02-01-2014 / P&P / 13506)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
36Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong van Essen
(30-12-2013 / P&P / 13500)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
37Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Kooij Barmelskamp 8
(31-12-2013 / P&P / 13505)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
38Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Niewenhuis
(30-12-2013 / P&P / 13481)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
39Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Abelskamp
(29-12-2013 / P&P / 13476)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
40Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Brouwer
(29-12-2013 / P&P / 13475)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
41Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Schooltink
(28-12-2013 / P&P / 13471)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
42Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Hamelink
(28-12-2013 / P&P / 13466)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
43Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Heimensen
(27-12-2013 / P&P / 13420)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
44Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong van Vuuren
(27-12-2013 / P&P / 13413)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
45Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Kuizenga
(27-12-2013 / P&P / 13401)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
46Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Bennink Lucy
(27-12-2013 / P&P / 13396)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
47Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Schrader
(27-12-2013 / P&P / 13391)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
48Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Wierdsma
(27-12-2013 / P&P / 13387)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
49Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Hofmans
(27-12-2013 / P&P / 13380)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
50Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Olde Weghuis
(27-12-2013 / P&P / 13369)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
51Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Boss Danielle
(27-12-2013 / P&P / 13384)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
52Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - E.T. van den Breemen
(31-12-2013 / P&P / 13100)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
53Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - R. Tacke
(31-12-2013 / P&P / 13104)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
54Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - O. Visser
(31-12-2013 / P&P / 13108)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
55Zienswijze op structuurvisie Middengebied IJsselsprong tav plannen De Hoven
(31-12-2013 / P&P / 13017)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
56Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - W. Terink
(31-12-2013 / P&P / 13116)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
57Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - D.G. Bedeaux
(31-12-2013 / P&P / 13114)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
58Zienswijze Buurtcomité Hoveniersweg Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong
(31-12-2013 / P&P / 13020)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
59Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Breemen van den
(27-12-2013 / Griffie / 12920)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
60Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Meenderink
(27-12-2013 / Griffie / 12925)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
61Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Schneider
(27-12-2013 / Griffie / 12930)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
62Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Kerkmeijer
(27-12-2013 / Griffie / 12942)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
63Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Verharen
(27-12-2013 / Griffie / 12919)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
64Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Gielens
(27-12-2013 / Griffie / 12902)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
65Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Pijnaker
(27-12-2013 / Griffie / 12988)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
66Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Mokkink
(27-12-2013 / Griffie / 12906)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
67Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Calveen van
(27-12-2013 / Griffie / 12848)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
68Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong
(30-12-2013 / Griffie / 12835)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
69Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Diepeveen
(27-12-2013 / Griffie / 12883)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
70Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Cobussen
(27-12-2013 / Griffie / 12851)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
71Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Wesseldijk
(27-12-2013 / Griffie / 12980)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
72Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Wilgenhof
(27-12-2013 / Griffie / 12948)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
73Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Rietbroek
(27-12-2013 / Griffie / 13000)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
74Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Scholten
(27-12-2013 / Griffie / 12983)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
75Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Semmeling
(27-12-2013 / Griffie / 12856)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
76Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Haring
(27-12-2013 / Griffie / 12858)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
77Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Vriezekolk
(27-12-2013 / Griffie / 12838)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
78Proforma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong - A. Boddeke
(31-12-2013 / P&P / 13110)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
79Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Mast Albert
(29-12-2013 / P&P / 13472)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.
80Pro forma zienswijze structuurvisie middengebied IJsselsprong Derks
(28-12-2013 / P&P / 13468)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat hij kan worden betrokken bij de verdere planvorming.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 27 januari 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek