Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 26 maart 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0030

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 12 maart 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over schuldhulpverlening
(23-01-2018 / Maatschappelijke zaken / 116994)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving
(06-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
03'De slachtoffers van houtstook'
(06-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
04Wat doen we met akkoorden, zoals die van Parijs?
(06-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
05Manifest over lokale bijdragen aan het herstel en het behoud van bestaanszekerheid
(06-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
06Vestigingsbeleid in uw gemeente
(06-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
07Motie gemeenteraad Oosterhout over ontslag burgemeester
(07-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
08Utrecht, Amsterdam en Alkmaar koplopers in duurzaamheid
(08-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
09VNG Gelderland kiest koers
(08-03-2018 / Bestuursondersteuning / 119235)
Voor kennisgeving aannemen.
10Motie Kinderpardon (gemeente Oldenzaal)
(08-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
11Wensen voor gemeentelijk beleid
(08-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
12Handreiking transformatie Sociaal Domein raadsprogramma 2018-2022
(08-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
13Lokale democratie in het geding (RadarGroep)
(06-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
14Brandbrief Afghaanse vluchtelingen
(09-03-2018 / Maatschappelijke zaken / 119259)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Ik verlang mijn stem terug
(14-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
16Schriftelijke vragen over werkcoaches Het Plein
(08-02-2018 / Maatschappelijke zaken / 119052)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
17Schriftelijke vragen betreffende huurbetaling na fusie WBW en Ons Huis
(20-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 118254)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
18Schriftelijke vragen inzake verlichting voetpad naar de Hoven bij de Oude IJsselbrug
(04-01-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 115782)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
19Schriftelijke vragen inzake valboetes aan ouderen in de gemeente Zutphen
(12-12-2017 / Maatschappelijke zaken / 114756)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
20Schriftelijke vragen over 'Valboetes' aan ouderen in de gemeente Zutphen - rappel
(01-03-2018 / Maatschappelijke zaken / 114756)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek benoemen lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
(08-03-2018 / Jeugd / 119242)
De brief in handen van het college stellen met het verzoek om een raadsvoorstel voor te bereiden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 26 maart 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek