Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 21 februari 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0006

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Technisch Blok van 7 februari 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Fractie "Kies Bewust Lokaal” in de gemeenteraad
(11-01-2022)
Kennisnemen dat de fracties van “BewustZW” en “Kies Lokaal” hebben besloten per 31 januari 2022 onder de naam “Kies Bewust Lokaal” in de gemeenteraad verder te gaan.
02informatiebrief van VuurwerkCheck aangaande de motie van GroenLinks – D66 over het vuurwerkverbod
(14-01-2022)
Kennisnemen van de reactie van VuurwerkCheck aangaande de motie van GroenLinks – D66 over het vuurwerkverbod.
03Schriftelijke vragen over ‘wensnatuur’ Tichelbeeksewaard Noord
Stadspartij
(04-05-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 188097)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
04Schriftelijke vragen over de ontwikkeling van een groene waterstoffabriek
Stadspartij
(23-12-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
05Zwemles en CoronaToegangsBewijs (CTB)
(14-01-2022)
Kennisnemen van brief over Zwemles en CoronaToegangsBewijs (CTB)
06Kadernota 2023-2026
(27-01-2022)
Kennisnemen van de Kadernota 2023-2026.
07Kwartaal Update 4: actuele ontwikkelingen in de Cleantech Regio
(27-01-2022)
Kennis nemen van Projecten Regio Deal, bij kwartaalupdate 4.
08Werkelijkheidsvinding voor rechters bij jeugdbeschermingszaken
(27-01-2022)
Kennisnemen van rapport Werkelijkheidsvinding voor rechters bij jeugdbeschermingszaken.
09Brief gericht aan raadsleden in Nederland
(28-01-2022)
Kennis nemen van de brief gericht aan raadsleden in Nederland.
10Nieuwsbrief Raden in Verzet
(28-01-2022)
Kennisnemen van de nieuwsbrief van Raden in Verzet.
11Brief Windpark Ijsselwind
(28-01-2022)
Kennisnemen van de brief betreft Windpark Ijsselwind van Dorpsraad Eefde.
12Motie Transitievisie Warmte Gemeente Dongen
(28-01-2022)
Kennisnemen van Motie Transitievisie Warmte van Gemeente Dongen.
13Memo Afhandeling bezwaren en klachten
(15-02-2022 / Bestuursondersteuning / 186252)
 
14Memo Stand van zaken en doorontwikkeling armoedebeleid
(15-02-2022 / Maatschappelijke zaken / 307692)
Dit memo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Memo Hulpmiddelen vanuit de Wmo Allrisk verzekeren
(15-02-2022 / Maatschappelijke zaken / 309440)
Dit memo kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief namens initatiefnemers van een referendum
(11-01-2022)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 21 februari 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek