Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 20 mei 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0023

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 april 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over BIA en vestigingsklimaat Zutphen
VVD
(12-02-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 136670)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Motie problematiek CBR (gemeente Halderberge)
(27-03-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
03Schriftelijke vragen over Werkbedrijf Zutphen 'Gelre Werkt'
Burgerbelang en D66
(12-03-2019 / Jeugd / 138648)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Schriftelijke vragen overgang bijzondere bijstand
SP
(01-03-2019 / Maatschappelijke zaken / 137992)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Oproep voor actie tegen houtstook
(28-03-2019 / Vergunningen & Handhaving / 139663)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Motie Doetinchem inzake financiƫle problematiek VNOG
(05-04-2019)
Voor kennisgeving aannemen. In het Presidium zijn afspraken gemaakt over de wijze van behandeling van dit onderwerp in de Zutphense raad.
09Motie Lochem over situatie VNOG
(05-04-2019)
Voor kennisgeving aannemen. In het Presidium zijn afspraken gemaakt over de wijze van behandeling van dit onderwerp in de Zutphense raad.
10Gelders Regionaal Manifest
(05-04-2019 / Bestuursondersteuning / 140244)
Voor kennisgeving aannemen.
11Overlast paasvuren 2019
(11-04-2019 / Vergunningen & Handhaving / 140445)
Voor kennisgeving aannemen.
12Benoemingsbesluit M. Dolfing
(11-04-2019 / Griffie / 140729)
Het benoemingsbesluit kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Bosbeheer & Biomassa - Een onterechte aanname van duurzaamheid en een zeer schadelijk duet van deze twee
(18-04-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
14Mijnkwaliteitvanleven.nl in Zutphen
(16-04-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
15Schriftelijke vragen over bruto korting bijstand
SP
(02-04-2019 / Maatschappelijke zaken / 140061)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
16Benoemingsbesluit raadslid Gerard Pelgrim
(08-05-2019 / Griffie / 142552)
De benoeming kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01E-mail In Hongarije voltrekt zich een 'milieuramp in de kachel'
(11-04-2019 / Vergunningen & Handhaving / 140637)
De brief ter afdoening in handen van het college te stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor de raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Initiatiefvoorstel Samenwerkingsverbanden (Gemeente Voorst)
(03-04-2019)
Door de griffiers uit de Stedendriehoek zijn en worden bijeenkomsten voor raadsleden uit hun gemeenten georganiseerd over hoe te werken aan het verbeteren van grip op samenwerkingsverbanden. Voor een deel van de voorstellen van briefschrijver is daar draagvlak gebleken, voor een deel lijken die niet breed gedragen. De voorstellen waar vanuit dit overleg breed draagvlak voor is zullen door de griffiers verder worden opgepakt. De brief kan worden meegenomen in de volgende te organiseren raadsledenbijeenkomst.
02Jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (ODA)
(09-04-2019 / Vergunningen & Handhaving / 140454)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
03Rekenkameronderzoek Financieel perspectief ZutphenRekenkamer
(16-04-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 134618)
De Rekenkamer presenteert het onderzoek in het Forum van 6 mei 2019. (Het onderzoek komt beschikbaar op vrijdag 26 april 2019.)
04Jaarstukken 2018 en conceptbegroting 2020-2023 van de VNOG
(17-04-2019 / Veiligheid / 140714)
Eerder ontving de raad concept stukken. Dit betreft de versie van de stukken waarop de raad zijn officiƫle zienswijze kan indienen. Voorgesteld wordt om deze stukken in handen te stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden. In het Forum van 6 mei worden de concept stukken nog toegelicht, mede vanuit de VNOG zelf.
05Concept jaarrekening 2018 (Vervoerscentrale Stedendriehoek)
(16-04-2019 / Maatschappelijke zaken / 141033)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
06Jaarstukken 2018 en Concept Begroting 2020 (Regio Stedendriehoek)
(16-04-2019 / Bestuursondersteuning / 141035)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
07Concept Programmabegroting 2020 (GGD NOG)
(16-04-2019 / Maatschappelijke zaken / 140966)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
08Jaarstukken 2018 (GGD NOG)
(16-04-2019 / Maatschappelijke zaken / 140968)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
09Geen kermis op de IJsselkade
(02-04-2019 / Veiligheid / 140048)
Deze zowel aan de raad als aan het college gerichte brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De beantwoording zal door het college plaatsvinden. TB 6 mei 2019: Naar rubriek E. Het college moet de bewoners zeker beantwoorden. Het antwoord van het college moet in de raad worden behandeld.
10Verplaatsing kermis naar de IJsselkade Zutphen
(05-04-2019 / Veiligheid / 140245)
De inhoud van de brief kan nu voor kennisgeving worden aangenomen en bij de vervolgbespreking van de kermis worden meegenomen in de afwegingen. TB 6 mei 2019: Naar rubriek E. Het college moet de bewoners zeker beantwoorden. Het antwoord van het college moet in de raad worden behandeld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 20 mei 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek