Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0082

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 september 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Opheffen Platform Sociaal Domein Zutphen
(08-09-2020 / Maatschappelijke zaken / 173600)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Zonnetap; uw innovatieve partner in duurzaamheid en energieverbruik
(01-09-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Aanvulling zienswijzen Luchtvaartnota (Lelygate Klarenbeek)
(01-09-2020 / Vergunningen & Handhaving / 168438)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Vispoortplein 16
(15-09-2020 / Griffie)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Regiovisie transitie voedsel, landbouw en landschap (LTO Noord regio Oost)
(10-09-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 174291)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Raadsinformatie brief VNOG n.a.v. cyberaanval VNOG
(14-09-2020 / Veiligheid / 173914)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Nieuwsbrief Politiek Dier (Dierenbescherming)
(22-09-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
D66
(05-02-2019 / Control / 136165)
Kennisnemen van de beantwoording van deze schriftelijke vragen.
09Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad (aanvullende vragen)
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
(16-07-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 168180)
Kennisnemen van de beantwoording van deze schriftelijke vragen.
10De competentiescan voor raadsleden: haal meer uit jezelf
(23-09-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Windpark Spui (Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland)
(22-09-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Brandveiligheid gevels (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
(23-09-2020 / Vergunningen & Handhaving / 174065)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Motie inzake contradictie wetgeving (gemeente Lelystad)
(24-09-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen gemeente Zutphen (FNV)
(22-09-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 174203)
Kennisnemen van de toegezonden informatie.
15Cruciale steun van gemeenten - relocatie #500kinderen vanuit Griekenland (Stichting Vluchteling)
(22-09-2020)
Kennisnemen van de toegezonden informatie.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Onderhoud 27 augustus jl. inzake Vakschool voor Meisjes (Stichting de Oude H.B.S.)
(08-09-2020 / Programma's Projecten Processen / 146106)
De brief desgewenst betrekken bij het (mogelijke) Forum over de Vakschool voor Meisjes op 5 oktober 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 oktober 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek