Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 december 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0109

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 17 november 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Overlast Vaaltstraat, Oude Bornhof, Schupstoel (omwonenden)
(15-11-2022 / Veiligheid / 448469)
De brief voor kennisgeving aannemen.
02Ledenbrief Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022 (VNG)
(10-11-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
03Voorzieningenniveau openbaar vervoer in de gemeente Zutphen (Rover)
(10-11-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
04Hoe bouwen we Sociale Huur
(31-10-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 449754)
De brief voor kennisgeving aannemen.
05Nieuwbrief Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies (VNG)
(15-11-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
06Schriftelijke vragen over gemeentelijke regelingen bij armoede
PvdA
(20-05-2022)
De schriftelijke vragen en beantwoording van het college kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Schriftelijke vragen over schapen
Partij voor de Dieren
(06-09-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 416365)
De schriftelijke vragen en beantwoording van het college kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
08Schriftelijke vragen over uitvoering Regenboog stembusakkoord
Kies Bewust Lokaal
(12-10-2022 / Maatschappelijke zaken / 433254)
De schriftelijke vragen en beantwoording van het college kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
09Motie Inburgering statushouders 65+ (gemeente Hilvarenbeek)
(16-11-2022)
Deze informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Motie Handhaven PAS-Knelgevallen (gemeente Staphorst)
(16-11-2022)
Deze informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Begrotingswijziging 2023 (Regio Stedendriehoek)
(08-11-2022 / Bestuursondersteuning / 450581)
De brief in handen van het college leggen en verzoeken al dan geen zienswijzen tegen de voorgestelde begrotingswijziging in te dienen. Dit voorstel om al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de raad behandelen voordat de reactiebrief uitgaat.
02Zienswijzen 3e begrotingswijziging 2023 (GGD NOG)
(04-11-2022 / Maatschappelijke zaken / 386430)
De brief in handen van het college leggen en verzoeken al dan geen zienswijzen tegen de voorgestelde begrotingswijziging in te dienen. Dit voorstel om al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de raad behandelen voordat de reactiebrief uitgaat.
03Ontwerp-begrotingswijziging 2023 en toetreding gemeente Brummen (Tribuut)
(26-10-2022 / Control / 442494)
De brief in handen van het college leggen en verzoeken al dan geen zienswijzen tegen de voorgestelde begrotingswijziging in te dienen. Dit voorstel om al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de raad behandelen voordat de reactiebrief uitgaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 december 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek