Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0087

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het van ;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oprichten jeugdautoriteit toezicht houden op continuïteit jeugdhulp
(23-08-2022 / Jeugd / 395800)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Dwangmaatregel van Staatssecretaris Eric van der Burg in Tubbergen
(30-08-2022 / Veiligheid / 411904)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Nieuwsbrief rekenkamercommissie Zutphen (augustus 2022)Rekenkamer
(08-09-2022 / Griffie)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Brand A6 Flevoland
(16-09-2022)
Kennisnemen van het nieuwsbericht over brand in transformatorhuisjes in Flevoland.
05Werkzaamheden Hofmanspad - Warnsveld
(16-09-2022)
Kennisnemen van een email van een inwoner over Werkzaamheden Hofmanspad - Warnsveld.
06VNG Gelderland zoekt 2 nieuwe bestuursleden
(16-09-2022)
Kennisnemen van de vacatures en naar eigen inzicht reageren op vacatures bestuur VNG Gelderland.
07Beantwoording van aan de raad gerichte brief over overlast gebied rond Vaaltstraat (Mixxim)
(27-09-2022 / Veiligheid / 425237)
Kennisnemen van het verzoek om een forum overlast gebied rond Vaaltstraat.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 10 oktober 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek