Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0117

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 26 september 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Informeren over schadelijke houtrook
(23-09-2016 / Vergunning en Handhaving / 90636)
Het stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Motie raad De Fryske Marren over 'Controle op controle' door accountants in geval van verbonden partijen
(28-09-2016 / Control / 90690)
Deze motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Onderzoek functioneren Het Plein
(29-09-2016 / Griffie / 91038)
De brief van de Lochemse gemeenteraad is betrokken bij de raadsbehandeling van de motie 'Onderzoek naar functioneren Het Plein' op 26 september 2016. De gemeenteraad van Lochem is via de verzonden antwoordbrief over de uitkomst geïnformeerd. De beide brieven kunnen nu voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Chroom-6 in rook
(19-09-2016 / Vergunning en Handhaving / 90386)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.
02Gedogen kweek medicinale cannabis
(21-09-2016 / Veiligheid / 90581)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. de antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Nationale Coming-Outdag 2016
(15-09-2016 / Maatschappelijke zaken / 90284)
De brief voor kennisgeving aannemen en indien gewenst het college vragen het verzoek uit te voeren.
02Reclamebelasting
(23-09-2016 / Administratie / 90729)
Deze brief kan worden betrokken bij de verdere behandeling van de motie 'Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen'.
03Reclamebelasting op de bedrijventerreinen in Zutphen
(22-09-2016 / Administratie / 90727)
Deze brief kan worden betrokken bij de verdere behandeling van de motie 'Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 10 oktober 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek