Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0013

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 5 februari 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01 Vergaderingen gemeenteraad in eigen streektaal voeren
(05-01-2021 / Bestuursondersteuning / 179905)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Zorgvuldig ingeleide vragen over nieuwe prik en ‘informed consent’ (Regenboogteam)
(05-01-2021 / Maatschappelijke zaken / 180538)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over voortgang en uitvoering project Horeca IJsselkade
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
(01-12-2020 / Vergunningen & Handhaving / 178710)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
04Schriftelijke vragen over Coronagelden voor cultuur
VVD, GroenLinks, Burgerbelang, ChristenUnie, D66, CDA, Stadspartij, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, PvdA en BewustZW
(15-12-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 179559)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
05Verzoek om actief demotiveren gebruik houtkachtels (Stichting Houtrookvrij)
(12-01-2021 / Vergunningen & Handhaving / 180798)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06 Verzoek onder de aandacht brengen van Wereldovershootday
(05-01-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 180381)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07‘Doofpotten’ Van De Nederlandse Regeringen In ‘Het Torentje Van De Haagse Bermudadriehoek’ (onderstesteen)
(12-01-2021)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Voortgangsnotitie Raden in Verzet (januari 2021) (Actiecomité Raden in Verzet)
(21-01-2021)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Toelating tot het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA)
(05-01-2021 / Veiligheid / 179934)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
1020210114 Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(15-01-2021 / Veiligheid / 180972)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Brief voortgang Meisjesvakschool (Heemschut Gld)
(05-01-2021 / Programma's Projecten Processen / 146106)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Betreft besluit aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden (Stichting de Oude H.B.S.)
(20-01-2021 / Programma's Projecten Processen / 146106)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Regionale Energie Strategie, proces (Stichting tot Behoud van het Woud)
(14-01-2021 / Programma's Projecten Processen / 180936)
De brief voor een schriftelijke reactie in handen van het college stellen. De schriftelijk reactie ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 1 maart 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek