Pagina delen

Vervolgstappen om de financiële situatie van de gemeente verder te verbeteren (Rapport Rijnconsult)

Behandeld in Forum van 22 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 22-04-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan het College die een toelichting geeft bij het rapport van Rijnconsult.

Het College geeft aan dat middelen vanuit raad (50k) ter beschikking zijn gesteld voor een extern onderzoek. De resultaten hiervan bleken teleurstellend omdat er geen pasklare bezuinigingsvoorstellen in waren opgenomen, enkel zoekrichtingen. Daarom is er, mede gezien de te late oplevering, een korting bedongen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Het 4-sporenplan van het College is een resultaat van het rapport:

  • 1e spoor dat zich op sociaal domein concentreert, met een bezuinigingsopgave van 1.4 miljoen euro.
  • 2e spoor zijn bezuinigingen in het fysieke domein.
  • 3e spoor is overhead in de bedrijfsvoering.
  • 4e spoor zijn de incidentele bezuinigingen in 2020: compensatie van de te late oplevering van het rapport.

Kosten van het externe onderzoek, 2 en 3 zijn betaald uit het krediet van 50k.

4 sporenplan is gevolg van rapport Rijnconsult.

Burgerbelang ziet in het rapport toch een aantal opvallende zaken onder andere de inzet op gebied van niet directe verplichtingen als Milieu, waar 83% meer ingezet wordt dan vergelijkbare gemeentes. De vraag is of dit niet direct kan worden opgepakt.

Het College vraagt 4 maanden geduld, dan laaghangend fruit direct plukken

D66 noemt de benchmark voor Gelrewerkt, van 5.8, 9 medewerkers per 1000, inwoners. Dat is 40% te hoog in vergellijk met anderen. 

VVD ziet een aantal harde cijfers. Is benieuwd hoe de komende periode, voor 1.5 jaar eruit ziet en hoe de raad verder meegenomen wordt. 

De Stadspartij heeft aanvullende vraag, spoor 3, benchmark onderzoek, wat is overhead? 8.5, we sturen alleen op loonsom, nut en noodzaak van formatie. Graag wat is nu echt nodig aan arbeidsinzet. Formatie i n plaat vanloonsom.

BewustZW: Er is meer aan de hand, conclusies en aanbevelingen: pijnlijk. Richting college, hoe pakken we veranderingsprocessen aan? Teamleiders als budgethouder gaat niet werken. Gaat niet lukken. Is College bereid om samen met raad te gaan delen, om structuur overzichtelijker te maken.

PvdA: 2 vragen: overhead, Rijnconsult later hoger bedrag zien, arbitrair wat je wel en niet meeneemt. College: veel overhead, en waar zit het in? Primair proces of andere taken. Spoor 2: ook alle onderdelen onderzocht? Bij Rijnconsult niet alles onderzocht, in 1 van de 4 sporen.

College: Onze overhead is best hoog qua aantallen, vergeleken met andere organisaties. Dat moeten we goed onderzoeken. We gaan hele begroting door, ook taakvelden die buiten schot zijn gebleven. De procesaanbevelingen van BewustZW, nemen we integraal mee. U geeft aan dat het pijnlijk en schokkend is, heb ik eerder wat over gezegd.

BewustZW: verkrijgen van info voor overzichtelijk beeld, en acteert. Dat is schokkend. Dat is basis waar we moeten verbeteren. College vraagt voorbeeld

Het College reageert: Dit zijn details, waar verdieping nodig is. Dat maakt het rapport lastig. Daar zijn de 3 sporen uitgezet. In de zomer verwachten we resultaten, bij het najaarsgesprek dat willen we voeren met de Raad willen we de technische uitgangspunten over begroting bespreken. Rijnconsult en corona worden hierin geïntegreerd.

Stadspartij: vraagt of het zich niet aleen tot overhead kan beperken, niet naar rest formatie

Het College reageert: gaan we bij spoor 2 doen. Behalve voor het sociale domein. Loonsom is gelijk aan formatie.

Stadspartij: Uit het rapport van Rijnconsult blijkt dat we soms meer mensen per 1000 inwoners zouden moeten hebben. Hoe gaat het College hiermee om?

College: Daar moeten we goed over nadenken, zou kunnen dat soms taakvelden inzetten dat bedragen of info helemaal synchroon lopen maar moeten exacte antwoorden schuldig blijven, volgt schriftelijk.

D66: Is het sluiten van de begroting gebaseerd op structurele of incidentele inkomsten of uitgaven?

College: totaal verhaal. Structurele inkomsten of uitgaven eindigend op plus. Sluit hierbij aan op provincie. We zijn er streng op wat structureel is.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken, en door kan voor afhandeling naar de raad.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad