Pagina delen

Vaststellen Definitief Ontwerp Park en kavelprijzen Helbergen fase 2

Behandeld in Forum van 25 oktober 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-10-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P Van der Hammen
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}