Pagina delen

Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen

Behandeld in Forum van 23 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit stuk is tegelijk besproken met het Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen (23-04-2018). Zie daar voor het verlag.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad