Pagina delen

Regionaal Programmaplan Jeugdhulp Midden IJssel Oost Veluwe, Dienstverleningsovereenkomst Regionale samenwerking Jeugdzorg en Dienstverleningsovereenkomst Accountmanagement

Bijlagen

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Dir stuk wordt samen met met de Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp besproken in het Forum.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Nu de transitie in de zorg gerealiseerd is, wordt transformatie - het zorgstelsel daadwerkelijk vernieuwen - het volgende doel. De landelijke werkgroep heeft in april 2015 de visie Ruimte voor Jeugdhulp afgerond. De notitie beschrijft de inhoudelijk ambitie en de bovenregionale en regionale opgaven die daaruit voortkomen.

Om die ambities te vertalen naar ambities voor de regio Midden IJssel/Oost-Veluwe werkten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen om te komen tot het Regionaal Programmaplan Jeugdhulp. Met daarin helderheid over de taken die regionaal worden opgepakt. Dit plan komt, net als de Dienstverleningsovereenkomst Accountmanagement, op 5 oktober aan de orde van de vergadering en wordt daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk met Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in