Pagina delen

Regenboogagenda 2022-2025

Behandeld in Forum van 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 16-01-2023 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Roerdink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.A. Godee
BurgerbelangA.C.P. Boersbroek
PvdAH.A.A. Ritzema
D66M Elshof
VVDH.J. Hulleman
SPT.R. Vallentgoed
Partij voor de DierenL.A. Stone
Kies Bewust LokaalA. Verwoort
StadspartijG.J.H. Pelgrim
CDAT.R. ter Steege
ChristenUnieG.A. Kamp

Verslag van de vergadering

Zie het videoverslag.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad