Pagina delen

Raad informeren over de brief van de Stichting de Oude HBS over de meisjesvakschool Vispoortplein 16

Bijlagen

Behandeld in Forum van 5 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het voorstel voor de opzet van het Forum is als volgt:

  1. Presentatie van het architectenbureau/ de ontwikkelaar over de plannen met de vakschool voor Meisjes aan het Vispoortplein 16, met inachtneming van de motie die in de raad is aangenomen (circa 15 minuten). Daarna is er gelegenheid voor vragen, opmerkingen, suggesties en aandachtspunten van raads- en forumleden. Het architectenbureau/ de ontwikkelaar en de wethouder reageren (circa 30 minuten).
  2. Bijdragen van de fracties. Eventueel vragen, opmerkingen, suggesties en aandachtspunten met betrekking tot het Kwaliteitsteam Vispoortplein en andere inhoudelijke aspecten (circa 30 minuten). Daarna beantwoording door de wethouder (circa 15 minuten).

Raadsadviseur:

Datum 05-10-2020 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Zie voor de aanwezigen en het verslag van deze vergadering de informatie bij de behandeling van Presentatie Meisjesvakschool Vispoortplein 16.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in