Pagina delen

Oprichting van De TechniekFabriek in pand Reesink Loods

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 30-06-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag van deze vergadering het verslag bij Forum informeren over Eindrapportage fase 1 Techniekfabriek Zutphen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in