Pagina delen

Memo stand van zaken Kermis

Bijlagen

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in