Pagina delen

Memo Inzet regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'

Behandeld in Forum van 29 augustus 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-08-2022 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.J. Hulleman
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
BurgerbelangM. Roerdink
PvdAF.J.G.M. Manders
D66
VVDM. Koning
SP
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen
StadspartijJ. Boersbroek
CDAS. Deniz
ChristenUnieC.G.T Oldenhuis

Verslag van de vergadering

 

Zie videotulen.

 

Wethouder Verschure zegt toe:

- subsidiemogelijkheden bij de provincie te verkennen;

- wethouder Wannet het idee van een Hanzemuseum onder de aandacht te brengen.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad