Pagina delen

Memo Factsheet Bevolking en Wonen 2020

Behandeld in Forum van 18 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-02-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller en S.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok en A. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en M van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Voorzitter:  Hartelijk welkom raads-, forum- en collegeleden, gasten en kijkers thuis, bij deze digitale Forumspecial over het thema Wonen. Het doel van vanavond is een aantal deelonderwerpen van het brede thema wonen inhoudelijk te bespreken. Voor al deze onderwerpen geldt dat de raad eerder al heeft gevraagd om bespreking.

De volgende stukken liggen voor:

 • Het memo Factsheet Bevolking en Wonen 2020
 • Het bod Prestatieafspraken Wonen 2021
 • De motie Versnellen en oplossen woningtekort (M29)
 • De motie Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand (M31)
 • De motie Aanpak gevolgen woningnood (M34)

We beginnen zo dadelijk met een presentatie, waarin met name het feitendocument (factsheet) over onze bevolking en woningvoorraad in Zutphen en de Prestatieafspraken met de woningcorporaties aan bod komen. De presentatie doen we in delen, zodat u tussendoor gelegenheid krijgt verduidelijkende vragen te stellen. Het eerste blok sluiten we af met een politieke ronde, waar ruimte is voor vragen, opmerkingen en gesprek.

In het tweede deel van de avond komen de moties (in principe) één voor één aan bod. De indiener(s) zal ik steeds vragen om een korte inleiding, waarna vragen en opmerkingen kunnen worden geplaatst.

Voor iedere motie geldt dat we afsluiten met een advies aan de Agendacommissie en de raad over het vervolg.

De presentatie van zo dadelijk wordt verzorgd door de ambtelijke ondersteuning, in het bijzonder Fiona Meijer en Chantal Tiekstra.

Verder zijn aanwezig:

 • Hans Nijland (Eggink Maalderink makelaars)
 • Louis Oosterbaan (Ieder1)
 • Bas Hulsbergen (Ons Huis)
 • Arjen Jongstra

Zij nemen deel om eventuele vragen vanuit het Forum te beantwoorden.

 • Graag uw microfoon uitschakelen en alleen inschakelen als u van mij het woord krijgt (dat voorkomt geruis en gepiep)
 • Als u een vraag heeft, steek dan even het digitale “handje” op en als u aan de beurt geweest bent, laat u het handje weer zakken

We hebben ook twee insprekers. Deze geef ik als eerste het woord. Mevrouw Niessner-Nijhof, bent u aanwezig? U heeft 4 minuten de tijd.

Mevrouw Niessner-Nijhof: Zie inspreektekst die als bijlage bij het verslag zit.

Voorzitter: Dank u wel. Zijn er verhelderenden vragen aan mevrouw Niessner-Bijhof?

Stadspartij: Wat zou de gemeente, de gemeenteraad,  kunnen doen als oplossing voor uw probleem?

Mevrouw Niessner-Nijhof: Om ook in andere gevallen dan alleen een scheiding urgentie te zien.

BewustZW: Ik hoor geen vraag, maar klopt het dat u het volgende aangeeft: maak een eind aan de bizarre regelgeving en help ons aan woningen. Heb ik dat goed begrepen?

Mevrouw Niessner-Nijhof: Ja.

PVDA: Het verhaal is voor ons herkenbaar en is iets waarover wij ons ook zorgen maken. Is er voor u toch nog een mogelijkheid om in Zutphen te blijven? Want juist voor Zutpen is het ontzettend belangrijk om jonge mensen vast te houden.  Stel dat er meer betaalbare koopwoningen zouden zijn waarvoor u een hypotheek zou kunnen krijgen, is dat een mogelijkheid voor u om in Zutphen te blijven?

Mevrouw Niessner-Nijhof: Wij willen absoluut in Zutphen blijven. Als er meer betaalbare woningen kunnen komen, heel graag. Graag onder de twee ton.

Burgerbelang: Staat u open voor alle plekken in de gemeente als daar betaalbare woningen komen?

Mevrouw Niessner-Nijhof: Daar sta ik zeker voor open.

GroenLinks: Belangrijk en herkenbaar signaal wat mevrouw Niessner afgeeft. Huurt u particulier of via een woningbouwvereniging? En kijkt uw verhuurder ook mee naar uw situatie en naar andere mogelijkheden?

Mevrouw Niessner-Nijhof: Ik huur particulier.

Voorzitter: Dank u wel mevrouw Niessner. Graag de inspreektekst naar de griffier, dan kan dit opgenomen worden in de notulen. We hebben nog een inspreker, de heer Kuis. U krijgt ook vier minuten de tijd en ik verzoek u uw inspreektekst ook naar de griffie te sturen.

De heer Kuis: Samen met mijn vriendin heb ik vier kinderen. Ons gezin woont in een eengezinswoning met drie slaapkamers en een tuintje, centraal in Zutphen. Ons huis wordt nu te klein. We ijken naar een grotere woning. Maar door het passend toewijzen zijn de ruimere woningen met eventueel een slaapzolder minimaal beschikbaar. En de huren van de ruimere woningen zijn zo ver omhoog gegaan, dat wij daarvoor niet in aanmerking komen. Dat komt door het passend toewijzen. Dit soort woningen die eerder in de Zuidwijken te huur stonden zijn verkocht nadat de huurder er uit ging. Het wordt steeds minder. Wij staan al zeven jaar ingeschreven. We hebben gisteren nog gereageerd. Toen kwamen we op plek zevenentwintig uit. Voor veel sociale huurwoningen zijn nu appartementen teruggekomen. Datzelfde geldt voor De Mars. Voor mensen met een minimuminkomen blijft er steeds minder over. De ruimere huurwoningen die nog over zijn, zijn zo ver omhoog getrokken dat wij daarvoor door het passend toewijzen niet meer in aanmerking komen. Ook op de bestaande woningen kunnen wij geen aanspraak meer maken. Daar lopen wij tegenaan. Wij zitten vast.

Voorzitter: Dank u wel meneer Kuis. Zijn er verhelderende vragen?

SP: Als jullie reageren op woningen, hoeveel wachtenden zijn er dan voor jullie en hoelang staan jullie al ingeschreven?

De heer Kuis: Ik ben nu zeven jaar ingeschreven. Het aantal wachtenden voor ons verschilt: gisteren waren dat er zevenentwintig, maar het gebeurt ook wel eens dat het er veertig zijn. Soms ook honderd. Door ons inkomen komen wij niet overal voor in aanmerking.

SP: Als er gezegd wordt dat er geen woningnood is in Zutphen, dat de slagingskans heel erg groot is. Wat zou u daartegen zeggen?

De heer Kuis: Dat geldt voor tweeverdieners met een goede portemonnaie. Voor mensen met een kleine portemonnaie geldt dat niet. Er zijn genoeg flatjes te huur. Maar daar kunnen we niet met vier kinderen heen. Waar we nu wonen wordt te klein.We hebben een kelder met vocht- en schimmelproblemen. De woningbouwvereniging gaat daar wel wat aan doen. Maar kunnen dat niet verhelpen waardoor er geen slaapvertrek van kan worden gemaakt. Boven hebben we een loze ruimte. Maar deze gaat ook niet verbouwd worden tot slaapvertrek. Als dat in de toekomst wel gaat gebeuren met isolatie en een dakraam, zou dat voor ons voor komende jaren wel een goede tijdelijke oplossing zijn. Dan hoeven wij in principe niet te verhuizen.

Stadspartij: Fijn dat de insprekers live hun verhaal willen vertellen, want wij herkennen dit probleem.

PVDA: Goed dat mensen vanavond hun stem laten horen. De heer Kuis geeft aan dat door het passend toewijzen het niet meer lukt om een andere woning te krijgen. Kunt u dit iets meer toelichten waardoor dit niet meer lukt? Wat is er gebeurd dat woningen eerst wel beschikbaar waren en nu niet meer?

De heer Kuis: Bewoners van huizen die zijn platgegooid hebben urgentie gekregen om elders een woning te krijgen. Hierdoor is het aanbod krapper geworden. Er is veel nieuwbouw voor teruggekomen voor mensen met een ander inkomen. De bestaande woningen die nog over zijn worden zo ver omhoog getrokken in de huur dat wij daarvoor niet meer in aanmerking komen.

KiesLokaal: at is nu je huur en wat kun je daarvoor huren? Kun je daarover iets zeggen?

De heer Kuis: Nu is de huur 672 Euro, kale huur. Wij kunnen eigenlijk huren tot 649 Euro. Wij zitten er nu dus eigenlijk al overheen. Voordat het passend toewijzen werd geïntroduceerd, zaten wij hier al op 730 Euro.

ChristenUnie: Heb je overwogen om naar een andere plek in de nabijheid van Zutphen te verhuizen?

De heer Kuis: Daar zit wel wat in. In Brummen zijn ruimere woningen voor een lagere huurprijs te krijgen. Alleen wij beschikken zelf  niet over een rijbewijs noch over een auto. Wij zijn met vier kinderen. Ik ben het dichtstbijzijnde bij mijn opa hier in de buurt. Het probleem moet hier in Zutphen worden opgelost. Ik moet niet naar buiten Zutphen hoeven gaan.

Burgerbelang: U geeft aan dat u eigenlijk helemaal niet wil verhuizen, als het souterrain en de zolder maar worden opgeknapt. Heeft u daarover contact gehad met de woningbouwvereniging wat de mogelijkheden zijn?

De heer Kuis: Ze zijn bezig met een renovatieplan. Er is hier iemand geweest om te kijken naar het vochtprobleem. Maar tot p heden weet ik niet wat het renovatieplan inhoudt. Ik heb ze benaderd voor het opknappen van de zolder. Maar Ons Huis gaf aan dat ze daar technisch niet toe in staat zijn. dat is mij mondeling gezegd. In principe is de kelder en de zolder nu een loze ruimte waarvoor we wel 730 Euro moeten betalen.

Burgerbelang: Ligt daar een technisch rapport onder of is het gewoon een waarneming van een medewerker van de woningbouwvereniging geweest.

De heer Kuis: Er is geen technisch rapport.

Voorzitter: Er zijn geen vragen meer. Hartelijk dank aan mevrouw Niessner en meneer Kuis. We gaan nu door met het presentatiedeel. Wethouder Ten Broeke zal een introductie houden. Aan hem het woord.

College en ambtelijke ondersteuning: Zie presentatie.

ChristenUnie: In hoeverre is het beschikbaar hebben of het laten groeien van de kernvoorraad als het gaat om eengezinswoningen o van invloed op het aantrekken van gezinnen met kinderen naar Zutphen. 

ambtelijke ondersteuning: Afgelopen jaar zien we dat er meer mensen vanuit de Randstad naar Zutphen zijn toegekomen. We zien ook dat dat mensen zijn die in het hogere segment hun plek kunnen vinden. maar er zal een deel van die mensen zijn die behoefte hebben aan een betaalbare woning. Als je die wil aantrekken dan moet daar wel ruimte voor zijn.

PVDA: In de analyse zie ik dat groep van 30 tot 64 jaar wordt genomen als één eenheid. Waarom is die categorie als een groep genomen. Als je die groep uitsplitst naar jonge gezinnen en mensen op middelbare leeftijd, laat dit dan een ander beeld zien? Waarom is er in de kernvoorraad precies hetzelfde getal als de doelgroep die wordt gekozen? Als er sprake is van scheefwonen of scheefgroei dan zou je er ook voor  kunnen kiezen dat je een iets ruimere kernvoorraad hebt omdat er frictieproblemen zijn, dus waarom moet dat precies hetzelfde zijn? Waarom is maar 1% van de woningen van corporaties in de vrije sector? Is het een keuze geweest om dat bewust zo laag te houden? Of zijn er mogelijkheden om dat te vergroten?

ambtelijke ondersteuning: Die lijntjes (op de sheet) kun je uitsplitsen, voor de eerste vraag. Dat geeft een iets gemeleerd beeld. Dat is nu niet gedaan omdat het anders een ''spaghettigrafiekje'' wordt voor de overzichtelijkheid. Als dit uitsplitst, dan zie je een groep die net onder de babyboomgeneratie hangt en die ze je net iets eerder doorstijgen. Maar waar het vooral om gaat, is dat je stijgende groep ouderen hebt en een licht afnemende groep jongere huishoudens en dan voor gezinnen in de jongere leeftijdsgroepen of jongeren die nog gezinnen gaan vormen. De kernvoorraad is net zo groot als de doelgroep, ik ben niet helemaal bekend hoe dat hier is gegaan omdat ik nog niet zo lang ben aangehaakt. Maar wat we hier hebben weergegeven is een constatering. Past de kernvoorraad bij de mensen die het nodig hebben. Qua aantallen past het. Maar als de doorstroming niet voldoende is, dan kun je toch nog een tekort hebben. Aan die knoppen moet je uiteindelijk gaan draaien en daar moet je heel nauwkeurig naar gaan kijken. Doorstroming is een sleutelwoord. De vrije sector is inderdaad 1%. Met de Woningwet 2015 is de corporaties gevraagd zich zo veel mogelijk op de landelijke kerntaak te concentreren. Dat er slechts een beperkt deel in het vrije segment zit heeft daarmee te maken.

KiesLokaal: Ik heb een vraag over het saldo met verhuisbewegingen. Is hiervan ook bekend hoeveel procent uit penitentiaire inrichtingen komen, vanuit GGNet, verslavingszorg enzovoort?

ambtelijke ondersteuning: Nee, dat is helaas niet bekend. Dit zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die cijfers splitsen we niet op dat niveau uit.

Burgerbelang: De kernvoorraad zit op 50 procent. Wat is de ontwikkeling van de kernvoorraad geweest over de afgelopen jaren. In 2014/2015 is er een stijging geweest in verband met de komst van de Asielzoekerscentra. In hoeverre drukt de komst van deze Asielzoekerscentra  de woningvoorraad, hoeveel procent van deze woningvoorraad gaat naar Asielzoekers?

ambtelijke ondersteuning: De ontwikkeling van de kernvoorraad van de afgelopen jaren heb ik niet paraat maar kunnen we wel uitzoeken. De Asielzoekers, er zijn de afgelopen jaren niet heel veel gehuisvest. Maar een van de aanwezige woningcorporaties kan hier beter antwoord op geven.

Louis Oosterbaan: In 2019 zijn 12 woningen toegewezen aan statushouders. Het afgelopen jaar was dat wat minder.

Stadspartij: Wat voor woningsegment betrekt de instroom van buiten?

ambtelijke ondersteuning: Dat is heel wisselend.

SP: De actieve zoektijd, op papier staat da je in Zutphen tieneneenhalve maand moet zoeken naar een woning. Hoe valt dit te rijmen met de twee insprekers van vanavond? Worden alle mensen hierin meegenomen, ook die mensen die wel op zoek zijn maar denken het heeft toch geen zin om nu te zoeken? Of vallen die niet onder de actieve zoekers? En kom je zo uit op die tieneneenhalve maand? Het doorstroontreintje. Als ik spreek met inwoners van Zutphen heb ik het idee dat het doorstroomtreintje de andere kant oprijdt omdat als iemand een huis wil kopen tenminste 30.000 Euro moet overbieden. Er blijft zo geen betaalbare woning meer over. is er dat die onderschrijft dat het doorstroomtreintje de juiste kant oprijdt, of is de praktijk anders?

ambtelijke ondersteuning: De tienenhalve maand gemiddeld. Mensen die niet actief zoeken zitten hier niet in, die hebben wij niet in beeld. Langer zoeken heeft te maken met de druk op het gezinssegment. Doorstroomtreintje, dit kun je deels door cijfers onderbouwen en deels door gegevens uit de markt, de cijfers van makelaars. Het doorstroomtreintje gaat goed in het hogere segment, maar we ziens ook dat er een behoorlijke prijsstijging gaande is geweest. Het klopt dat daarmee uiteindelijk de goedkopere woningen toch duurder worden. Je kunt niet alles oplossen met een doorstroomtreintje, je hebt ook te maken met markteffect.

D66: De druk op de koopwoningvoorraad, ik mis hierin de indeling over de verschillende segmenten. Dat is wel bij de huurwoningen gedaan. Waar is de onderbouwing op gebaseerd als u zegt daar zit een druk op.

ambtelijke ondersteuning: In de sociale huur wordt dit strikt gemonitord omdat daar een heel woningverdeelsysteem achter zit. Bij de koopwoningen hebben we dat niet. Daar hebben we informatie opgehaald bij de makelaars.

CDA: Doorstroom op de huurmarkt, als mensen echt al heel lang een huurwoning bewonen dan is de huur relatief laag. Dan is het ongunstig om over te stappen naar een andere, wellicht meer passende woning. Is hier iets aan te doen? Kunnen we hierop sturen? De woningvoorraad van de koopwoningen. Over de kernvoorraad van de goedkopere woningen wordt gesproken over 170.000 Euro. Is dat in deze tijd nog wel een realistisch bedrag?

ambtelijke ondersteuning: Vraag 1: vanuit de woningcorporaties zijn er regelingen om met behoud van huur door te stromen naar een meer passende woningen. Dus daar wordt op geacteerd. Tweede vraag.  de huidige marktprijzen is het lastiger om deze woningen beschikbaar te houden. Alles wordt wat duurder. Dit is absoluut een aandachtspunt.

Stadspartij: Idem SP, het ziet er op papier mooi uit. Ik heb makelaars en woningcorporaties gesproken en die geven aan dat de wachttijd rustig tot 8 jaar kan oplopen. Dat zie ik niet terug in deze cijfers.

ambtelijke ondersteuning: Is dat een wachttijd van ingeschreven zijn of actief reageren?

Stadspartij: Dat is van mensen die op dit moment of al drie jaar een woning zoeken, dus ik neem aan dat zij actief reageren. Ik heb niet met die mensen zelf gesproken. Ik heb met de corporaties gesproken. De kans om via loting een woning te krijgen is heel klein, zeker met passend toewijzen.

ambtelijke ondersteuning: Dit heeft alle te maken met naar welke groepen kijk je, hoe meet je? Voor deze presentatie vaar ik op informatie die ik van Woonkeuze terugkrijg.

GroenLinks: De actieve zoektijd is een gemiddelde. Hoever loopt dat uiteen en wordt ook bijgehouden hoeveel mensen afhaken?  Is er, naast de actieve zoektijd, ook iets te zeggen over hoe vaak iemand op een woning moet reageren?

ambtelijke ondersteuning: Kom later terug op hoever de actieve zoektijd uiteen loopt. Idem op hoeveel mensen afhaken omdat het niet lukt een woning te krijgen.

ChristenUnie: Hoe is de invloed van de toenemende vergrijzing op woningen in Zutphen? Hoe gaat dat uitwerken op het meer gezinnen naar Zutphen halen?

ambtelijke ondersteuning: Toenemende vergrijzing is een trend die zich zal doorzetten. Daar kun je niet heel actief op sturen. We zien dat hoe ouder mensen worden, hoe lager hun verhuisgeneigdheid is. Dat geldt zowel voor verder weg verhuizen als doorstromen naar een andere woning.

Burgerbelang: Wat is de gemiddelde koopprijsontwikkeling in de regio? Hoe verhoudt Zutphen zich in de koopprijsontwikkeling tot de regio vanaf vijf jaar geleden tot nu. Wat is de invloed van de corporaties dat wij meedoen aan woonkeus? Als men loslaat dat men in Zutphen wil blijven wonen, wat heeft dat voor invloed op de wachttijd?

ambtelijke ondersteuning: Gemiddelde koopprijsontwikkeling tot vijf jaar terug. De invloed van deelname aan woonkeus. Wat wilt u weten?

Burgerbelang: Iemand in een rolstoel kon in Deventer wel heel snel een woning krijgen. Kunnen wij onze eigen mensen huisvesten? Met koopprijsontwikkeling bedoel ik dat per stad, per gemeente.

ambtelijke ondersteuning: Dit ga ik uitzoeken.

SP: Begrijp ik het goed dat het voor huurders eigenlijk geen zin heeft om te reageren omdat er voor hun geen woningen zijn waar zijn serieus kans op maken, wel jarenlang ingeschreven staan maar dan nog 27e worden. Zijn zij niet meegenomen in de cijfers als woningzoekende, in welke cijfers zijn zij dan wel meegenomen?  Of nemen wij hun helemaal niet mee in de cijfers waarop wij ons beleid baseren? Dan hben wij een probleem.

ambtelijke ondersteuning: Zolang zij reageren worden zij meegenomen, anders niet. Mensen die niet reageren heb je minder in beeld. Dit gaan we uitzoeken of er andere mogelijkheden zijn om deze mensen in beeld te houden.

Voorzitter: Dan is het nu tijd om politieke vragen aan de werthouder te kunnen stellen.

Burgerbelang: Wat is de behoefte, hebben wij dat in beeld?

ambtelijke ondersteuning: Het exacte aantal hebben we niet in beeld. Daar moeten we in de toekomst naar kijken hoe we daar meer grip op kunnen krijgen.

Burgerbelang: Is er onderling overleg tussen de makelaars en de corporaties hoeveel mensen er ingeschreven staan? Dan kunnen we beter sturen in de soorten woningen die we nodig hebben.

ambtelijke ondersteuning: Bij het vaststellen van de woonvisie hebben we er voor gekozen geen traditioneel woonwensen onderzoek te doen. Wensen komen niet overeen met de praktijk. We hebben toen gekozen voor een woningmarktanalyse. Dit was een van de onderleggers voor de woonvisie. Deze geggevens kunnen ze samen met de actuele informatie meenemen bij de volgende factsheet wonen die in het voorjaar van 2021 is voorzien.

CDA: Aantallen nieuw te bouwen woningen in Zutphen, kunnen we nog opschalen? Hebben we in Zutphen nog last van de remmende contgentenafaak vanuit de provincie.

ambtelijke ondersteuning: In december heeft het college ingestemd met een update van de regionale woonagenda. We mogen als emeente Zutphen tot 2030 maximaal 2700 woningen erbij bouwen. De invulling wordt komende tijd verder bepaald.

D66: Sleutelwoord is doorstroming. Onderzoek niet alleen of mensen willen verhuizenar ook wat precies hun vraag is. Anders kun je nooit goed de doorstroming in gang brengen. Kunnen we niet specifieker onderzoeken waar precies de vraag ligt als mensen  verhuiswensen hebben. Bij de kansen die er liggen heb ik niets gehoord over de middenhuur. Om die extra te bouwen.

ambtelijke ondersteuning: Doorstroming kun je op verschillende manieren aanvliegen. We moeten kijken wat het beste ingezet kan worden. Kansen in de middenhuur. Achter de schermen met veel partijen in overleg. Op dit moment niet duidelijk of dit tot resultaat leidt.

Stadspartij: Doorstroomprobleem: algemeen probleem. Kpers van buitenaf kunnen vaak meer bieden,. Dit heeft invloed op de lokale doorstroming. Is dat meegenomen in deze cijfers?

ambtelijke ondersteuning: Tot 180.000 Euro is interssanter voor beleggers. Afgelopen jaar zien we ook dat beleggers worden overbpden door mensen die zelf willen gaan kopen. Segment daarboven en kopers van buiten de regio. We zien ook wel koopstarters vanuit de regio, niet alleen vanuit Zutphen.

ChristenUnie: Er rdt gesproken met de regio om te komen tot een vergrtoing van het aantal sociale huurwoningen. Welke afspraken zijn er met de regio gemaakt, en welke verwachtingen mogen we daarvan hebben.

ambtelijke ondersteuning: Afspraken staan in het addendum wat het college in december heeft vastgesteld. Meer concentreren op sociale huur en betaalbare koop.

GroenLinks: Schrok dat in het lagere segment beleggers mensen overbieden die de huizen zelf willen kopen. Wordt er binnen de 2700 woningen ook gekeken naar vernieuwende woonvormen? En wanneer komen die plannen naar de raad?

College: Afgelopen jaren zijn we beknot in het nieuw te bouwen woningen. Komende jaren meer ruimte voor nieuwbouw, dan ook tegemoet komen aan specifieke woonwensen. In het tweede kwartaal stilstaan bij de goede ambitie van de gemeente. Daar samen over hebben en besluiten over nemen.

KiesLokaal: Is het college bereid in de woonvisie alternatieve woningen op te nemen, wij zijn voorstander van tiny houses. Wij missen het circulair bouwen en het hergebruik van vastgoed. kan dit worden opgnomen in de Woonvisie? Als je als jongere een eigen woning wil kopen moet je eigen geld meenemen. Daar schort het nog wel eens aan. Gaat het college daar nog iets aan doen?

College: Dat laatste geldt landelijk zo. Daarvoor kunnen we nu niet als gemeente de oplossing voor vinden. Wel kunnen we startersleningen geven. Circulair bouwen, in de woonvisie is al veel opgenomen over energieneutraal bouwen. De Woonvise kan eventueel op onderdelen geactualiseerd worden.  Woonvisie is nog steeds een uitstekende strategische basis voor de komende jaren. Tiny houses, daar is behoefte aan, daar moeten we rekening mee houden.

PVDA: Zorgen over de moeilijkheid om woningen rond de 180.000 Euro te bouwen. Deze woningen worden ook weggekaapt door beleggers die het vervolgens gaan verhuren. Verantwoorden hypotheek is vier keer je jaarinkomen. Als dat 40.000 Euro is, kom je op een woning van 160.000 Euo. Komt de groep die woningen eigenlijk niet kunnen betalen ooit wel aan bod? Wat kan de gemeenten en met de woningcorporaties doen om ervoor te zorgen dat er toch meer betaalbare woningen beschikbaar komen? Endat deze nworden weggekocht door investeerders. Huurwoningen tot 900 Euro zijn schaars. Kunnen de woningboucorporaties niet meer woningen beschikbaar stellen in de vrije sector? Welke mogelijkheden zijn er ommeer voor de vrije sector te bouwen?

College: De sleutel voor het probleem ligt landelijk, lokaal zijn we beperkt in het oplossen van het probleem. Wil toch inzetten op het doorstromen en het bijbouwen. Cruciaal is voorkomen dat er winst wordt gemaakt aan wonen. Daarom gebruik maken van de corporaties van wat zij kunnen doen. Zij kunnen woningen verstrekken zonder winstoogmerk. Hoop ook binnenkort op afspraken in de vrije sector.

Louis Oosterbaan: Woonbedrf Ieder1 wil zich meer op de middeninkomens gaan richten de komende tijd. De investeringscapaciteit an corporaties  ligt enorm onder druk als gevogld van allemaal heffingen die bij de corporaties worden neergelegd. De huren zullen dit jaar niet stijgen en zelfs verlaagd worden. Dat betekent wel dat we keuzes moeten maken in de verduurzaming van de woningen want we zitten met onze investeringscapaciteit.

Arjen Jongsta: Bij Ons Huis wil we de sociale huurwoningvoorraad in stand houden. Wij gaan geen woningen van het sociale segment naar het vrije segment brengen. Weettelijk is het zo geregeld dat eerst de markt de vrije sector moet oppakken, als die dat achterwege laat dan zouden wij dat kunnen doen. Tegenwoordig is het wel iets makkelijker voor corporaties om daar iets in te doen.

Voorzitter: Het is negen uur geweest, de vermoeidheid slaat toe. Dat is geen wonder.

Stadspartij. Onze motie ligt er nog. Iku graag actie willen zien op onze motie.

Voorzitter: Dit onderwerp leeft breed. Het eerste deel is nu afgerond na twee uur. Er liggen nog drie moties. Het oordeelsvormende deel is nog niet aan bod geweest.

College: Vanavond over de cijfers. Perfect vervolg door de moties te op een later moment te bespreken.

Voorzitter: Vraag de indieners van de moties of zij de moties in een volgende Forum willen behandelen, of direct in de  raad van 1 maart? De indieners van de moties gehoord hebbende, gaan alle drie de moties direct naar de raad van 1 maart 2021. Dank u voor deze lange maar informatieve sessie. Hierbij is de Forumspecial gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad