Pagina delen

Memo Economische ontwikkelingen gemeente Zutphen

Behandeld in Forum van 10 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-05-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
J Kerkhof
Genodigden