Pagina delen

Concept rapport Kinderopvang gemeente Zutphen 2017

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Afgelopen december stond dit rapport op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.
Op voorstel van het Presidium wordt het stuk nu geagendeerd in een Forumvergadering, met het verzoek aan het college om een toelichting op het rapport te geven en de Zutphense situatie te duiden.
Nadat de toelichting is vernomen kan het onderlinge gesprek tussen de fracties plaatsvinden.

Raadsadviseur:

Datum 15-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijM Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Zie verslag forum vergadering "Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke Rapportage".

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in