Pagina delen

Burap-1 2022

Behandeld in Forum van 13 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

De opzet van het Forum kan als volgt zijn:

20.30 uur
Opening door de Forumvoorzitter

20.30-20.35 uur
Toelichting op de resultaten Burap-1 2022 door Klaas Kamphuis of wethouder Boswinkel

20.35-20.50 uur
Gelegenheid voor vragen, opmerkingen en meningen vanuit de fracties

20.50-21.00 uur
Beantwoording van de vragen/reactie door de wethouder(s).

21.00 uur
Afsluiting door de forumvoorzitter, met aandacht voor eventuele toezeggingen en vervolg.
Er wordt door het college geen besluit gevraagd van de raad. In principe eindigt de Burap daarom in het Forum.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 13-06-2022 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en H. Krans
BurgerbelangM. Roerdink en A. Garritsen
PvdAM.M.M. Moester en H.L.A. Bouma
D66Y.J.A. ten Holder en P.F. Van der Hammen
VVDJ Lok
SPM de Ridder en S.G.J.G. de Groen
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema en L.A. Stone
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen en A.R. Nijenhuis
StadspartijJ.H. Weststrate
CDAM. Purperhart en C.M.R. Beute
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof

Verslag van de vergadering

Wethouder Boswinkel zegt toe voor 1 juli schriftelijk terug te komen op gestelde vragen over:

  1. De opbouw/onderbouwing van de kosten Woonplaatsbeginsel Jeugd;
  2. Het aantal individuele casussen procesregie;
  3. Een toelichting op het toegenomen aantal zaken voor de regievoerder extreme overlast;
  4. De toegenomen kosten voor Prorail, voor brugbediening 150.000 euro meer;
  5. De cliëntenstops Wmo- en Jeugdzorgaanbieders vanwege budgetplafonds. Om hoeveel aanbieders gaat het en wat zijn de gevolgen voor cliënten;
  6. Valt het project Vliegwiel in het Waterkwartier onder Krachtig Zutphen en Cleantech of, zoals in de Burap staat, in programma 4;
  7. De fysieke lasten voor het Sociaal Ontwikkelbedrijf voor rekening van de gemeente;
  8. Het alleen in individuele gevallen uitkeren van middelen voor laaggeletterdheid.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad