Pagina delen

Boardletter 2019 (gemeente Zutphen)

Behandeld in Forum van 22 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 22-04-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Het verslag van deze vergadering is weergegeven bij het forum Adviesbrief Auditcommissie bij Boardletter 2019 Zutphen.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad