Pagina delen

Forumverslag 24-01-2019

Forumspecial Energiedialoog (24-01-2019)

Datum 24-01-2019 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann, L. Luesink en M Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDA. van Dijk, M. Schriks en H. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter:

Welkom college, geinteresseerden, raads- en forumleden en anderen bij deze forumspecial Energiedialoog. Deze forumspecial is een vervolg op de forumvergadering van 19 november 2018. Toen is deze special aangekondigd. In deze forumspecial wordt u bijgepraat over energietransitie en planning van de eigen en de regionale route. Op de raadswebsite heeft u al het energieboek, de routekaart, het memo en de presentaties kunnen zien.

Bij binnenkomst heeft u een batch met uw naam en een gekleurd kaartje uitgereikt gekregen. Dit is voor het programmaonderdeel ‘Discussie aan de thematafels”. Het programma is als volgt: hierna zal wethouder Harry Matser een korte inleiding houden. Daarna zal Edwin Koning een presentatie houden over het thema Gebouwde Omgeving. Vervolgens geeft Kristiaan Tent een presentatie over het thema Duurzame Opwek. Vragen naar aanleiding van deze beide thema’s kunnen straks bij de thematafels ingebracht worden. Na deze presentaties zal Marco Bijkerk van Remeha een inspiratiesessie verzorgen. Dan volgt er een korte pauze. Na de pauze gaan we in twee groepen uiteen aan de thematafels. Na een half uur wisselen de groepen. Tot slot zal wethouder Harry Matser nog een afsluitend woord houden.

 

College:

Ik heb gesolliciteerd als wethouder onder andere in verband met dit vraagstuk. Gelukkig heb ik het thema duurzaamheid in mijn portefeuille gekregen. De voorzitter heeft zojuist kort het programma toegelicht. De organisatie zal nu een toelichting op de thema’s ‘Gebouwde Omgeving’ en ‘Duurzame Opwek’ geven.

Presentatie door Edwin Koning: zie bijgevoegde presentatie.

Presentatie door Kristiaan Tent: zie bijgevoegde presentatie.

 

Voorzitter: Dan volgt nu de inspiratiesessie over energietransitie door Marco Bijkerk.

 

Marco Bijkerk van Remeha:

Vanuit welke hoek benader je het thema? Energieoplossing maakt dat ook andere “problemen” kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld C)2 uitstoot.

Energietransitie bestaat uit schoon van bron naar gebruiker, CO2 reductie per geinvesteerde euro, in 2050 praktisch geen uitstoot meer, klimaatdeal van Parijs.

Nu is de uitstoot 5000 kg per woning. Aanbod-Transport-Gebruik. Onze opdracht is dat wij van CO2 af moeten. Wij moeten naar schone, duurzame bronnen. Dit zijn wel duurdere bronnen.

Ook bij stroom is er sprake van CO2 uitstoot. Stroom is 3,5 keer zo vervuilend als gas, omdat stroom uit steenkool wordt gewonnen. Nul-op-de-meter woningen worden voor 80% gestookt door centrales, die hun energie winnen uit steenkool. Dit is vervuilend.

Waterstof lijkt een betere oplossing. Er worden waterstofketels ontwikkeld als energiebron om gebouwen te kunnen verwarmen.

Pas op voor technische of energiedragerkeuze: alle elektriciteit veroorzaakt CO2. We hebben alle energieopwekkers nodig. De focus moet komen te liggen op het duurzaam kunnen opwekken van energie.

 

De aanwezigen gaan in twee groepen uiteen om deel te nemen aan de thematafels. De opbrengst per thematafel is in een apart verslagdeel als bijlage bij dit verslag gevoegd.

 

College: Deze avond was bedoeld om te informeren over wat we nu gedaan hebben en waar we nu staan. Bedankt voor uw komst.

 

Voorzitter: Iedereen bedankt voor uw aanwezigheid. Dan sluit ik nu de vergadering.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 24-01-2019

Behandeld in